Zajímavá místa

Zajímavá místa
Zajímavá místa Karlových Varů.
(ilustrační snímek: Andělská Hora)

Zajímavá místa

Muzeum Jan Becher
Tel.: +420 359 578 142
E-mail: vstupenky@jan-becher.com
Web: www.becherovka.cz/muzeum/
T. G. Masaryka 57, 360 01 Karlovy Vary

 

Kostel sv. Máří Magdaleny

Umístění: přímo u Vřídla v centru Karlových Varů

Tento barokní kostel (1737) navrhnul a postavil architekt Kilián Ignác Dientzenhofer na místě bývalého gotického kostela. Při prohlídce si můžete všimnout cenného oltářního obrazu a v podzemí chrámu se nachází unikátní pohřební kaple.

 

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla

Umístění: ulice Krále Jiřího

Vzorem pro stavbu (1898) tohoto zdobeného pravoslavného kostela s pozlacenými kupolemi byl staroruský kostel poblíž Moskvy s byzantskými prvky. Uvnitř můžete kromě bohaté výzdoby obdivovat mj. reliéf ruského cara Petra Velikého.

 

Vřídlo

Umístění: Vřídelní kolonáda

Vřídlo se stalo jedním ze symbolů Karlových Varů a zdrojem termální vody pro všechna zdejší lázeňská zařízení. Dva tisíce litrů Vřídla za minutu tryská do výše 14m. Jeho teplota je 72oC – pro potřeby pitné kúry je chlazeno na 50o a 30o. Získává se z něj karlovarská vřídelní sůl a z vřídlovce se vyrábí suvenýry. Nachází se v budově Vřídelní kolonády. Od 16.století zde stálo již mnoho staveb – od barokní až po litinovou (konec 19.stol). Nynější podoba spadá do 60.let 20.století (1969-75) a je dílem profesora Votruby.

 

Tržní kolonáda

Umístění: nedaleko Vřídla na levém břehu řeky Teplá

Tržní kolonáda je jedním ze symbolů Karlových Varů. Pochází ze 2.poloviny 19.století (1883) od dvojice architektů Fellnera a Helmera. Vyvěrají zde 2 prameny: Tržní a Karla IV..

 

Mlýnská kolonáda

Umístění: na levém břehu řeky Teplá

Původně zde stály Mlýnské lázně (1711),což byl první veřejný lázeňský dům v Karlových Varech. Na jeho místě byla ve 2.polovině 19.století (1882) vybudována tato kolonáda pod dohledem Josefa Zítka. Součástí této neorenesanční stavby je mimo jiné i 124 korintských sloupů a nahoře 12 alegorických soch představujících roční období. Mlýnská kolonáda se stala jedním z tradičních symbolů Karlových Varů. Vyvěrá zde 5 pramenů: Skalní, Libušin, Knížete Václava I a II, Rusalčin a Mlýnský pramen. U Mlýnského pramene je umístěna deska s Ódou na Vřídlo od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a vedle překlad od Jaroslava Vrchlického.

 

Jelení skok

Umístění: skalní vrcholek západně nad centrem

Na levé straně řeky zvané Stará louka se nahoře na kopci nachází Jelení skok. Jedná se ve skutečnosti o bronzovou sochu kamzíka od Jana Kotka, která má připomínat založení Karlových Varů. Podle pověsti uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti hon ve zdejších lesích. Jeden ze psů zachytil stopu divoké zvěře. Při pronásledování ale spadl do tůně a začal ukrutně výt. Když dorazila družina, s údivem zjistila, že voda je horká. Pověděli o celé události císaři a ten se tam také vypravil. Ochutnal pramen a údajně zjistil zlepšení u své nemocné nohy. Nařídil tedy místo osídlit a vybudovat zde město.

 

Dům U tří mouřenínů

Umístění: nedaleko Tržní kolonády

Slavný básník Johann Wolfgang Goethe navštívil Karlovy Vary celkem třináctkrát. Z toho devětkrát byl ubytován právě v domě U tří mouřenínů (1785-1823). Dům byl původně rokokový, na počátku 20.století (1910) byl přestavěn. Bohužel právě zde vznikl roku 1759 požár, který se rychle rozšířil a zničil 2/3 města. Z celého domu se zachovaly pouze dveře, na kterých je umístěna pamětní deska s nápisem, že jimi procházel Goethe.

 

Císařské lázně

Umístění: nedaleko Grandhotelu Pupp

Tato impozantní neorenesanční budova se nazývá Lázně I, nebo také Císařské lázně. Pochází také z dílny architektů Fellnera a Helmera, z konce 19.století (1895). Bývala nejreprezentativnější a nejpřepychovější budovou Karlových Varů. Nacházelo se zde celkem 120 lázeňských místností, nejcennější z nich byla tzv. Císařská lázeň, která sloužila nejvýznamnějším hostům. Na průčelí budovy můžete spatřit znak města Karlovy Vary a jména nejvýznamnějších doktorů, kteří se zasadili o rozvoj zdejšího lázeňství.

 

Fotogalerie zajímavých míst Karlových Varů