Výročí knihovny

Výročí knihovny
Krajská knihovna Karlovy Vary si připomíná v roce 2017 dvě významná výročí ze svého života a ráda by je oslavila se svými čtenáři a návštěvníky a také se všemi současnými i minulými zaměstnanci. Týden od 6. 11 do 11. 11. bude tak věnován připomenutí a oslavě 50. výročí její pobočky na Lidické a 15. výročí vzniku Krajské knihovny Karlovy Vary.
 

Výročí knihovny

„Bývalá Okresní knihovna Karlovy Vary se stala Krajskou knihovnou Karlovy Vary 1. května 2002,“ uvádí ředitel knihovny Vratislav Emler a dodává: „Stalo se tak v návaznosti na vznik nového samosprávného celku Karlovarský kraj v roce 2000.“ Letos je tomu tedy již 15 let, kdy slouží knihovna svým čtenářům jako krajská instituce a poskytuje své služby v rozsahu daném krajským knihovnám zákonem a to včetně poskytování regionálních funkcí ostatním knihovnám regionu.

Toto významné výročí chce knihovna oslavit především se svými čtenáři a návštěvníky, pro které je na týden od 6. 11. – 8. 11. 2017 připravena například vědomostní soutěž zaměřená na literaturu. Tuto soutěž najdou zájemci na facebookovém profilu knihovny. Ten kdo, kdo na facebookovou otázku správně odpoví jako první, vyhrává poukázku na knihy. Celkem budou během týdne zveřejněny tři otázky. „Čtenáři mohou také soutěžit, či odpovídat na anketní otázku, také přímo v knihovně a i za to obdrží odměnu v podobě pěkné knihy respektive knižní poukázky,“ vysvětluje dále ředitel knihovny.

Dalším výročím, které si knihovna připomíná je neuvěřitelné padesátileté výročí pobočky na Lidické. Její historie sahá, ale až do roku 1960, kdy byl zřízen v Karlových Varech Pedagogický institut a knihovna v něm plnila funkci vysokoškolské knihovny. Tehdy sídlila v budově institutu na třídě Jednotných odborů dnes Zahradní ulice. Po zrušení institutu byla v letech 1965 - 1967 odloučeným pracovištěm Pedagogické fakulty v Plzni. Dokončení nové budovy v Drahovicích, původně zamýšlené pro Pedagogický institut a následně pro Střední pedagogickou školu, přineslo knihovně v roce 1965 v té době velmi moderní prostory v levém křídle. A tak zvané Studijní oddělení se právě v roce 1967 stalo součástí Okresní knihovny v Karlových Varech.

„Knihovna byla plánována v levém křídle Pedagogického institutu hned od počátku jeho výstavby a tak se dokončení stavby namontovaly nové regály na knihy. Když byl institut zrušen a regály již stály, knihovna v budově prostě zůstala,“ vzpomíná někdejší vedoucí Studijního oddělení paní Alena Vodrážková. Studijním oddělením byla pobočka nazvána především díky složení knihovního fondu zaměřeného na naučnou literaturu a práci se studenty okolních škol. Postupně se fond pobočky obohatil o více beletrie, poezie, dětské literatury a podobně. Postupem času se tak změnila její funkce ze Studijního oddělení spíše na komunitní centrum, kterým je dnes. Od nového tisíciletí je tak její oficiální název Pobočka Lidická.

V současné době má pobočka 3 zaměstnankyně, dvě knihovnice a jednu pomocnou sílu, ale historicky jí prošlo na desítky knihovnic a knihovníků. S nimi všemi chce krajská knihovna výročí oslavit na malém neformálním setkání 7. 11. 2017. „Všem, na které jsme dohledali kontakty, jsme poslali pozvánku. Pokud někdo z bývalých pracovníků Pobočky Lidická pozvánku nedostal, tímto se mu omlouváme a budeme jen rádi, pokud se setkání zúčastní,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler.

Pro bývalé pracovníky, ale i veřejnost, bude v prostorách Pobočky Lidická umístěna také malá výstava dokumentů z její 50-ti leté historie. 

TZ 18/2017

 

A jak to oslavíme?

A jak to oslavíme?

Pro čtenáře je na tento týden připravena Facebooková soutěž o poukázky na knihy v hodnotě 500 Kč od knihkupectví Dobrovský (3 osoby) a také vědomostní soutěž u centrálního pultu. V závěru týdne budou správné odpovědi slosovány a 3 výherci obdrží opět poukázku na knihy v hodnotě 500 Kč.

Dále bude v úterý a ve středu v centrální hale umístěn stojan s knihami „Rande na slepo s knihou“. Každý, kdo si bude chtít knihu zabalenou v dárkovém papíře odnést bude muset odpovědět na anketní otázku „Co chcete vzkázat knihovně?“ a to pomocí napsání krátkého vzkazu na připravené lístečky.

K této příležitosti vznikla také malá výstava historie pobočky na Lidické ve fotografiích, kterábude umístěna v prostorách pobočky.