Vyhledávání naučné literatury - MDT

Vyhledávání naučné literatury - MDT
Knihovna poskytuje knihy naučné i beletrii. Beletrie je řazena abecedně podle jména autora.
Pro naučnou literaturu se používá jiné stavění - tzv. MDT = Mezinárodní desetinné třídění.

Mezinárodní desetinné třídění

MDT - systém tohoto třídění je založen na základních 10 skupinách, které se pak dále dle potřeby podrobně hierarchicky větví do žádoucí podrobnosti.

Příklad:

5             Matematika. Přírodní vědy
59           Zoologie
599         Savci
599.8      Primáti
599.88    Šimpanz. Gorila

 

Přehled mezinárodního desetinného třídění

0       Všeobecnosti. Počítače. Encyklopedie.

1       Filozofie. Psychologie. Morálka

2       Náboženství

3       Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa.
         Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika.

4       neobsazeno

5       Matematika. Přírodní vědy.

6       Aplikované vědy. Lékařství. Technika. Zemědělství. Průmysl.

7       Umění. Užité umění. Architektura. Fotografie. Hudba. Zábava. Sport.

8       Jazyk. Lingvistika. Literatura. Jazykověda. Písemnictví.

9       Geografie. Biografické studie. Dějiny. Archeologie. Vlastivěda. Životopisy.

 

 

Přehled nejužívanějších tříd MDT

 00

Věda. Všeobecnosti

 0/9

Všeobecné znalosti

 001.894 Objevy a vynálezy
 001.94 Záhady. Nevysvětlitelné jevy

 003

Systémy psaní a písma

 004

Výpočetní technika. Počítačová věda. Informační technologie

 005

Management

 005.91 Administrativa

 030

Encyklopedie

 1

Filozofie. Psychologie. Morálka

 133

Okultizmus. Magie

 14

Filozofie

 159.9

Psychologie

 16

Logika

 17

Morálka. Etika

 2

Náboženství. Teologie

 2-36

Svatí

 24

Buddhismus

 25

Náboženství starověku. Mytologie

 26

Judaismus

 27

Křesťanství. Křesťanské církve a denominace

 28

Islám.

 29

Moderní duchovní hnutí

 3

Společenské vědy

 31

Statistika. Demografie

 316

Sociologie

 32

Politika

 323

Vnitřní politika

 327

Zahraniční politika

 33

Ekonomika. Ekonomické vědy

 339

Obchod

 34

Právo. Zákony

 342

Ústvaní právo. Správní právo

 343

Trestní právo

 347

Soukromé právo

 355/359

Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly

 355.4

Vojenské operace

 37

Pedagogika

 376

Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

 39

Etnologie. Etnografie.Folklor

 395

Společenské chování. Etiketa

 5

Přírodní vědy

 502

Ekologie. Životní prostředí

 51

Matematika

 52

Astronomie

 53

Fyzika

 54

Chemie. Mineralogické vědy

 55

Geologie. Vědy o Zemi

 56

Paleontologie

 57

Obecná biologie

 58

Botanika

 59

Zoologie

 

Přehled nejužívanějších tříd MDT

 6

Užité vědy. Lékařství. Technika

 61

Lékařství. Medicína

 62

Technika

 623

Vojenská technika

 629

Dopravní prostředky

 629. 78

Kosmonautika

 63

Zemědělství. Pěstování rostlin. Chovatelství

 636

Chov zvířat. Živočišná výroba

 639

Myslivost. Rybářství

 64

Domácí hospodářství

 641.5

Kuchařky

 643/645

Byt. Zařízení bytu

 646

Odívání a péče o tělo

 651

Administrativa

 656

Doprava

 657

Účetnictví

 658

Podnikový management

 66

Chemický průmysl. Chemická technologie

 663

Průmysl nápojů. Kvasný průmysl. Průmysl pochutin

 67/68

Řemesla. Různá odvětví průmyslu

 674

Dřevo. Dřevařský průmysl

 689

Kutilství

 69

Stavebnictví

 7

Umění

 7.03

Umělecké slohy

 71

Územní uspořádání. Urbanizmus. Památková péče

 72/76 Umění

 72

Architektura

 73

Sochařství. Keramika

 737

Numizmatika

 74

Kresba. Umělecká řemesla

 75

Malířství

 76

Grafika. Grafické umění

 77

Fotografie. Fotografické postupy

 78

Hudba

 791

Film. Cirkus. Lidová zábava

 792

Divadlo. Divadelní představení

 793

Společenské zábavy. Tanec. Kouzelnictví

 794

Deskové a stolní hry, logické hry, hry zručnosti

 796 až 799

Různé druhy sportu

 8

Jazykověda. Filologie. Literatura

 811.111

Agličtina

 811.112.2

Němčina

 811.162.3

Čeština

 82

Literatura. Literární vědy

 82-84

Citáty

 821.162.3

Česká literatura

 9

Geografie. Biografické studie. Dějiny

 902

Archeologie

 908

Vlastivěda

 908(437)

Vlastivěda Česka a Slovenska

 91

Zeměpis. Geografie jako věda. Cestování

 912

Mapy. Atlasy. Glóby

 929

Životopisy

 929.6

Heraldika

 93/94

Dějiny obecné

 930 Historická věda. Archivnictví

 94(100)

Dějiny světa

 94

Dějiny

 94(437)

České a slovenské dějiny

 94(7+8)

Dějiny Ameriky