Vkládání knih do Biblioboxů

Vkládání knih do Biblioboxů
UPOZORNĚNÍ
Správné vkládání knih do Biblioboxu.

Správné vkládání knih do boxu

Vážení čtenáři,

v poslední době se nám množí případy špatného vkládání vracených knih do Biblioboxů v Městské Tržnici. Tento stav může být velice nebezpečný, protože se mohou vracené knihy tímto způsobem mechanicky poškodit.

Dovolte nám, abych vás na tuto skutečnost upozornili, protože špatným vkládáním knih do boxů se vystavujete možnosti sankcí za zničení knih, které jste si půjčili.

V Městské Tržini jsou celkem dva Biblioboxy. Stojí vedle sebe. Je nutné, aby byly knihy vraceny rovnoměrně do obou boxů. V současné době se nezřídka stává, že je pravý box přeplněn a knihy v něm jsou vystaveny poškození a levý box je zatím zcela prázdný.

Proto je nutné při každém vkládání knihy zkontrolovat, zda správně zajela dovnitř do boxu a nezůstala viset na páse. Pokud kniha nezajede a zůstane nahoře (lze zkontrolovat pouhým pohledem do vkládací šachty, ale nad to je již při vkládání patrný pohyb knihy směrem od vás),
je box plný a je nezbytné knihu vyjmout zpět a vložit do druhého boxu.

                       

Pokud jsou totiž knihy stále vkládány do plného boxu, dopadá to tak, jako na následujícím snímku.
Knihovna pak bude nucena účtovat těm, kteří si půjčili knihy, jež byly následně mechanicky poškozeny špatným vkládáním do boxu, sankce za jejich poškození.

Prosím, naši milí čtenáři, věnujte správnému vkládání knih do Biblioboxů zvýšenou pozornost.

DĚKUJEME.