Univerzita třetího věku v krajské knihovně

Univerzita třetího věku v krajské knihovně

Univerzita třetího věku v krajské knihovně

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary připravila cyklus přednášek humanitního zaměření jako nabídku pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města i jeho okolí. Jedná se o druhý cyklus v rámci tohoto programu Univerzity třetího věku (U3V). Nabízíme v něm témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší a nejprestižnější univerzity. V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Přednáškový cyklus U3V je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12 hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti. V případě zájmu je třeba nejpozději do 1. března 2023 zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV. Hotovostní platba je možná (v případě volné kapacity přednáškového sálu) před začátkem první hodiny 16. března. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč. Přihlášky jsou k dispozici na infocentru krajské knihovny nebo na pobočce Lidická, kde se bude cyklus konat. S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz nebo mobil 702 296 533.

Témata a přednášející:

Čtvrtek 16. března 2023

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Mladý Benito Mussolini a jeho vztah k českým zemím

Budoucí fašistický „duce“ a jeho spis o Janu Husovi a podpora čs. legií.

Čtvrtek 30. března 2023

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Tomáš Garrique Masaryk a náboženství

Čtvrtek 13. dubna 2023

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.:  Alternativní náboženství a tzv. sekty u nás