Univerzita třetího věku na Lidické

Univerzita třetího věku na Lidické

Univerzita třetího věku na Lidické

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary nabízí další pokračování cyklu přednášek humanitního zaměření pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města a jeho okolí. V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Nabízíme témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší univerzity.

 

Čtvrtek 27. dubna 2023

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Florencie – (nejen) město rodu Medicejských

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. je historik zaměřující se na dějiny Itálie a česko-italských vztahů. Je též spoluautorem několika televizních dokumentů a prezidentem Asociace Univerzit třetího věku České republiky.

 

Čtvrtek 18. května 2023

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.: Jihovýchodní Asie a křesťanství

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. je děkankou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se převážně na problematiku českého osvícenství, reformního hnutí katolického duchovenstva a církevních dějin 19. století či na teologické aspekty v díle J. A. Komenského.

 

Čtvrtek 25. května 2023

Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.: Co je a k čemu je Tanach – 24 knih Starého zákona

Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. je vedoucím Katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se zejména na Starý zákon a hebrejštinu a kromě publikační činnosti popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.

 

Cyklus, v pořadí třetí, navazuje na předchozí realizované. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom U3V.

Přednáškový cyklus je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12- hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.

V případě zájmu je třeba zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.

Bezhotovostní platbu ve výši 290 Kč je třeba provést společně s přihláškou do 21. dubna 2023. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč, kterou je možno po předchozím přihlášení zaplatit na začátku první hodiny dne 27. dubna.

Přihlášky jsou k dispozici na infocentru krajské knihovny v Karlových Varech nebo na pobočce Lidická.

S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz nebo na mobil 702 296 533.