Týden vědy a techniky 2017

Týden vědy a techniky 2017
Týden vědy a techniky 2017.
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy...

GMO plodiny – hrozba, nebo šance?

GMO plodiny – hrozba, nebo šance?

Pořádá: Ústav experimentální botaniky AV ČR

pondělí 6. 11. 2017, od 10:00 hodin

 
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie
 
Čeká lidstvo bez transgenních plodin nevyhnutelně hladomor? Nebo snad naopak hrozí, že planeta nekontrolovaně zaroste superplevelem uniklým z laboratoře šíleného vědce? Téma genetických modifikací často vyvolává živou diskusi plnou emocí, ale reálných faktů se většinou nedostává ani na jedné straně sporu. Přednáška se pokusí o střízlivý pohled na problematiku GMO plodin v kontextu vývoje zemědělství v 21. století.
 
Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
 
 
 

Nové možnosti elektronové mikroskopie v kriminalistice

Nové možnosti elektronové mikroskopie v kriminalistice

Pořádá: Kriminalistický ústav Praha

středa 8. 11. 2017, od 10:00 hodin

Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: fyzika, chemie, kriminalistika

Kriminalistický ústav Praha zpracovává řadu zajímavých případů ze široké škály oborů. Do kriminalistické laboratoře může přijít prakticky jakýkoli materiál vzniklý lidskou činností i přírodními ději. Při získávání důkazů z těchto materiálů se využívají i moderní technologie, mezi nimi metody elektronové mikroskopie. Tyto techniky se v poslední době významně rozšířily a umožňují zpracovávat i dříve neupotřebitelné stopy. Přednáška seznámí s využitím některých z nich na zajímavých případech.
 
pplk. RNDr. Marek Kotrlý
Kriminalistický ústav Praha
Marek Kotrlý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V Kriminalistickém ústavu Praha se specializuje na optickou a elektronovou mikroskopii, mikroanalýzu a rentgenovou difrakci. Podílí se na publikační a vědecko-výzkumné činnosti, pracoval na 13 výzkumných projektech.