Stálá expozice děl Libora Michaláka

Stálá expozice děl Libora Michaláka
ČERVEN 2019
Otevření stálé expozice knižních vazeb Libora Michaláka v odd. pro dospělé.
 

výstava

V půjčovně pro dospělé je nově otevřena stálá expozice děl Libora Michaláka.
Jestliže k vyjádření svých myšlenek a pocitů potřebuje malíř plátno a barvy, sochař hlínu, sádru či jiný materiál, pak Libor Michalák k témuž účelu používá knížky tzv. kolibřího formátu, které si sám váže.
Humor v nich obsažený vás jistě nadchne. Přijďte se podívat.

Libor Michalák

Napsali o něm:

  • Františka Vrbenská (Spisovatelka Sci-Fi a Fantasy):

„Knihvazačské dílo Libora Michaláka nabízí něco víc než jen základní estetický dojem:
postihuje svět milovníků knížek. Činí tak s vtipem, elegancí a úchvatnou fantazií. Nejsou to pouze umně vypravené, drobounké svazky - ukrývají pohled knihovníka, nakladatele, čtenáře, knihkupce, knihaře   výtvarníka.“  (
Aprílové miniatury. Ikaros 2010, roč. 14, č. 4 )

  • Saša Vebrová (scenáristka, redaktorka, Český rozhlas Praha)

„Vazba je slovíčko záludné,
co značí, kdo to uhodne?
Vazba je třeba chlapík - silák,
Krejčíř to slovo vnímá jinak,
pro Libora to slovo vyzní
vždy jenom jako VAZBA KNIŽNÍ.“

(Ze zahájení výstavy v Praze Uhříněvsi)

  • Milan Kodejš (Knihař a knižní restaurátor)

„Když na konci XIX. století ve Francii v oboru knižní vazby vznikl směr tak zvané „mluvící vazby“, dá se s nadsázkou říci, že Libor Michalák na začátku XXI. století vytvořil směr, kterému by se dalo říct „smějící se vazby“. Je to záslužné, vejde totiž do dějin. „

(Z vernisáže výstavy v Salónu nakladatelů Arbesova knihkupectví, Praha)

  • Xu Guofu (čínský malíř a kaligraf):

„V malém lze spatřit velké, vskutku zvláštní svět, (vskutku nebe a země)“
Přeložila česká sinoložka Dr. Zlata Černá

(Ze zápisu v čínském písmu v Návštěvní knize Galerie U zubu, Praha)

  • Vráťa Ebr (spisovatel, knihkupec a propagátor knih):

„Libor patří k lidem, kterých si vážím, neboť umějí dát smysl nesmyslům.“
(Z úvodu vernisáže ve Svatošově galerii v Praze)

Zdeněk Svěrák (Divadlo Járy Cimrmana):
"Pane Michaláku,
buďte vděčný osudu, že když vám odebíral dětské střevíčky, ponechal vám hravost.
To je dar." (Z e-mailové korespondence)

Fotogalerie výstavy