Elektronická knihovna

Elektronická knihovna
V A-klubu si mohou naši čtenáři půjčit na 1 měsíc čtečku elektronických knih.
 

Elektronická knihovna

Online databáze

CASLIN = Souborný katalog ČR – soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven. Obsahuje cca 3 miliony záznamů českých i zahraničních knih, novin, časopisů i speciálních dokumentů.

DOAJ = Odborná periodika z nejrůznějších oborů, plné texty v různých jazycích.

SKAT = Souborný katalog knihoven se systémem LANius a CLAVIUS

GOOGLE Books - Prohledávejte nejnovější index světové literatury. Můžete si zdarma prohlédnout nebo přečíst miliony skvělých knih.

GOOGLE Scholar – vyhledává články publikované akademickými nakladateli, přetisky pocházející ze sbírek a univerzit a články zveřejněné na různých místech webu. Odkazuje na dokumenty zaznamenané ve významných databázových centrech, indexuje volně přístupné archivy s garantovaným obsahem.

ČNB = Česká národní bibliografie - obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky

Knihovny.cz - Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte .

LICENCOVANÉ PŘÍSTUPY

do plnotextových databází – z počítačových stanic v knihovně zdarma

ANOPRESS – plné texty článků z novin a časopisů; rozhlasové a televizní reportáže

EBSCO – databáze LISTA – dokumenty o knihovnictví a informační vědě

EBSCO – databáze GreenFILE – dokumenty o životním prostředí

ASPI – právní informace

MANUSCRIPTORIUM - záznamy i digitální kopie rukopisů a starých tisků

KRAMERIUS - V digitální knihovně Kramerius NK ČR najdete více než 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.

ČSN online - plné texty norem, publikací o normalizaci a technické normalizační informace

Elektronické knihy

Nejrůznější elektronické knihy si můžete prohlédnout a přečíst v určeném počítači v půjčovně pro dospělé. Volně dostupné elektronické knihy.

Elektronická periodika

Nejrůznější elektronické noviny a časopisy si můžete prohlédnout a přečíst v určeném počítači v čítárně. Volně dostupná elektronická periodika.

Citační manažer

Citační či bibliografický manažer je nástroj, který pomáhá vytvářet, spravovat, ukládat a případně i sdílet vytvořené citace či nalezené zdroje.

Citační norma

ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

 

Brána do světa technických informací

Oborová brána TECH – jeden prostor, ve kterém najdete české i zahraniční, placené i volně dostupné zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd.

Jednotné rozhraní TECHu umožňuje vyhledávat ve vybraných fulltextových i bibliografických databázích, v databázích norem a patentů a ve vybraných relevantních katalozích knihoven v ČR a v zahraničí.

Uživatelé knihoven, kteří jsou zároveň registrováni v NTK, mají možnost dostat se po přihlášení až k plným textům licencovaných zdrojů. 

Prázdninová otevírací doba

Hlavní budova Dvory

PO - PÁ 9.00 - 19.00
SO Zavřeno
NE Zavřeno

 

Oddělení pro děti

PO - PÁ 11.00 - 19.00
SO Zavřeno
NE Zavřeno


Pobočka Lidická

PO a ČT 10.00 - 11.30
12:00 - 18.00
Zavřeno
SO, NE Zavřeno