Pronájem sálu

Pronájem sálu
Pronájem sálu zajišťuje oddělení regionálních služeb,

Pronájem sálu

736 514 070

společenský sál
heinzmann@knihovnakv.cz

736 514 029

oddělení regionálních služeb
svobodova@knihovnakv.cz