Vzdělávání pro knihovníky

Vzdělávání pro knihovníky
Zde naleznete pozvánky na vzdělávací akce, workshopy a semináře určené knihovníkům a dalším pracovníkům knihoven Karlovarského kraje.
 

Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky

KURZY 2021

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě – akreditovaný kurz.
Termín: 21.5., 26.5., 4.6., 25.6.2021
Hodinová dotace: 24 hodin

  • Vzdělávací program nabídne účastníkům pohled na mimoškolní výchovu z psychologického a pedagogického hlediska.
  • Psychologie představí vybrané poznatky ze tří hlavních odvětví - z psychologie osobnosti, vývojové psychologie a sociální psychologie.
  • Psychologie osobnosti je zaměřena na její definování jako celek, přes faktory, strukturu a typologii, které osobnost ovlivňují nebo utvářejí. Na osobnost pedagoga, jeho roli a vliv autority (3 hodiny)
  • Vývojová psychologie je zaměřená na definování cílové skupiny z hlediska charakteristiky věkových období lidského života vč. jejich vývojových úkolů a kritických životních událostí. (3 hodiny)
  • Sociální psychologie je zaměřená na sociální skupinu, na její dynamiku, na role ve skupině, na princip bezpečného sociálního klimatu a na některé možné patologické jevy ve skupině – šikana, kyberšikana. (3 hodiny)
  • Pedagogické hledisko je rozděleno do čtyř oblastí pedagogiky - obecná pedagogika a pedagogika volného času, základy didaktiky, teorie výchovy a speciální pedagogika.
  • Obecná pedagogika a pedagogika volného času je zaměřena na základní pojmy z obecné pedagogiky a definování volného času, především na funkce a cíle. (2 hodiny)
  • Základy didaktiky jsou zaměřeny na obsah vzdělání a kategorie v mimoškolní činnosti. Dále účastníky seznámí s didaktickými zásadami, trendy, formami, metodami a prací se skupinou. V rámci semináře (workshopu) si vzájemně vymění zkušenosti a praktické příklady v oblasti pedagogické praxe. Účastníci si vytvoří vlastní přípravu na pedagogickou jednotku s různými aktivitami. (6 hodin)
  • Teorie výchovy je zaměřená na formu výchovy v oblasti mimoškolního vzdělávání především na její cíle, složku, principy a činitele. (3 hodiny)
  • Speciální pedagogika je zaměřená na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, její klasifikaci a charakteristiku jednotlivých cílových skupin a na možnosti práce s těmito žáky vč. inkluzivní výchovy a možnosti vzdělávání s různými věkovými kategoriemi (vč. výchovy a vzdělávání dospělých a seniorů). (4 hodiny)

Více informací: Jitka Svobodová, svobodova@knihovnakv.cz , tel. 736 514 029


​Počítačové, vzdělávací kurzy pro knihovníky 2021

V případě příznivé epidemiologické situace se kurzy konají prezenčně. 
​Podrobnosti ke každému kurzu najdete zde

Etiketa a normy v písemném styku = Seznámení s CI (Corporate Identity)

(1 den | 4 hodiny)

Termín: 18.06.2021
Čas: 09:00 – 13:00
Lektor: Jaroslava Zieglerová

 

Excel pro mírně pokročilé

(2 dny | 8 hodin)

Termín: 10.09. a 17.09.2021
Čas: 09:00 – 13:00
Lektor: Jaroslava Zieglerová

Jak vkládat články do Wikipedie

(1 den | 4 hodiny)

Termín: 07.09.2021
Čas: 09:00 – 13:00
Lektor: Jaroslava Zieglerová


Jak si vytvořit formulář, dotazník

(1 den | 4 hodiny)

Termín: 01.10.2021
Čas: 09:00 – 12:00
Lektor: Jaroslava Zieglerová


Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi

(1 den | 5 hodin)

Termín: 14.10.2021
Čas: 09:30 – 14:30
Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.


Grafika pro negrafiky II.

(2 dny | 8 hodin)

Termín: 20.10. a 27.10.2021
Čas: 09:00 – 13:00
Lektor: Lukáš Hladeček


Publikujte beze studu aneb Práce v MS Word pro pokročilé

(2 dny | 8 hodin)

Termín: 05.11. a 12.11.2021
Čas: 09:00 – 13:00
Lektor: Jaroslava Zieglerová


Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami - workshop

(1 den | 6 hodin)

Termín: 20.10.2020
Čas: 09:30 – 14:30
Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.


Kontakt:

Jaroslava Zieglerová
Vzdělávací centrum KK KV
Email: zieglerova@knihovnakv.cz
Tel.: 730 804 402 | 602 563 021

Diskuze

Otevírací doba

Hlavní budova Dvory

PO - PÁ 9.00 - 19.00
SO 9.00 - 15.00
NE Zavřeno

 

Oddělení pro děti

PO - PÁ 9.00 - 19.00
SO 9.00 - 15.00
NE Zavřeno


Pobočka Lidická

PO - ČT 12.00 - 18.00

10:00 - 12:00
12.30 - 15.00

SO, NE Zavřeno

 

Studijní oddělení - Lidická
Studijní oddělení - Lidická
Lidická 40, Karlovy Vary
 zobrazit na Google