Vzdělávání pro knihovníky

Vzdělávání pro knihovníky
Zde naleznete pozvánky na vzdělávací akce, workshopy a semináře určené knihovníkům a dalším pracovníkům knihoven Karlovarského kraje.
 

Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky

KURZY 2021

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě – akreditovaný kurz.
Termín: 21.5., 26.5., 4.6., 25.6.2021
Hodinová dotace: 24 hodin

  • Vzdělávací program nabídne účastníkům pohled na mimoškolní výchovu z psychologického a pedagogického hlediska.
  • Psychologie představí vybrané poznatky ze tří hlavních odvětví - z psychologie osobnosti, vývojové psychologie a sociální psychologie.
  • Psychologie osobnosti je zaměřena na její definování jako celek, přes faktory, strukturu a typologii, které osobnost ovlivňují nebo utvářejí. Na osobnost pedagoga, jeho roli a vliv autority (3 hodiny)
  • Vývojová psychologie je zaměřená na definování cílové skupiny z hlediska charakteristiky věkových období lidského života vč. jejich vývojových úkolů a kritických životních událostí. (3 hodiny)
  • Sociální psychologie je zaměřená na sociální skupinu, na její dynamiku, na role ve skupině, na princip bezpečného sociálního klimatu a na některé možné patologické jevy ve skupině – šikana, kyberšikana. (3 hodiny)
  • Pedagogické hledisko je rozděleno do čtyř oblastí pedagogiky - obecná pedagogika a pedagogika volného času, základy didaktiky, teorie výchovy a speciální pedagogika.
  • Obecná pedagogika a pedagogika volného času je zaměřena na základní pojmy z obecné pedagogiky a definování volného času, především na funkce a cíle. (2 hodiny)
  • Základy didaktiky jsou zaměřeny na obsah vzdělání a kategorie v mimoškolní činnosti. Dále účastníky seznámí s didaktickými zásadami, trendy, formami, metodami a prací se skupinou. V rámci semináře (workshopu) si vzájemně vymění zkušenosti a praktické příklady v oblasti pedagogické praxe. Účastníci si vytvoří vlastní přípravu na pedagogickou jednotku s různými aktivitami. (6 hodin)
  • Teorie výchovy je zaměřená na formu výchovy v oblasti mimoškolního vzdělávání především na její cíle, složku, principy a činitele. (3 hodiny)
  • Speciální pedagogika je zaměřená na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, její klasifikaci a charakteristiku jednotlivých cílových skupin a na možnosti práce s těmito žáky vč. inkluzivní výchovy a možnosti vzdělávání s různými věkovými kategoriemi (vč. výchovy a vzdělávání dospělých a seniorů). (4 hodiny)

Více informací: Jitka Svobodová, svobodova@knihovnakv.cz , tel. 736 514 029

Diskuze

Otevírací doba

Hlavní budova Dvory

PO - PÁ 9.00 - 19.00
SO Zavřeno
NE Zavřeno

 

Oddělení pro děti

PO - PÁ 11.00 - 19.00
SO 9.00 - 15.00
NE Zavřeno


Pobočka Lidická

PO - ČT 12.00 - 18.00
10.00 - 12.30
13.00 - 15.00
SO, NE Zavřeno

 

Studijní oddělení - Lidická
Studijní oddělení - Lidická
Lidická 40, Karlovy Vary
 zobrazit na Google

Otevírací doba

Hlavní budova Dvory

PO - PÁ9.00 - 19.00
SOZavřeno
NEZavřeno


Oddělení pro děti

PO - PÁ9.00  - 19.00
SOZavřeno
NEZavřeno


Pobočka Lidická

PO - ČT, 12:00 - 18.00
10.00 - 12.30
13.00 - 15.00 
SO, NEZavřeno