Regionální funkce

Regionální funkce

Co jsou regionální funkce:

Jedná se o odborné knihovnické činnosti, které jsou v praxi uplatňovány i v těch nejmenších knihovnách v souladu s knihovním zákonem č. 257/2001 Sb.

RF vykonává krajská knihovna a zároveň pověří výkonem těchto odborných knihovnických činností určitý počet profesionálních knihoven (dále pověřené knihovny) ve svém kraji. Ty pak mají za úkol poskytovat základním knihovnám specifické služby, které jim umožní zajistit srovnatelné podmínky pro přístup občanů k veřejným knihovnickým a informačním službám ve velkých i malých obcích a napomáhat jejich celkovému rozvoji.

Pověřená knihovna se, na základě smlouvy uzavřené se zřizovatelem základní knihovny (jímž je většinou obec),zavazuje vykonávat regionální služby.

Povinnosti pověřené knihovny:

  • poskytovat obsluhované knihovně min. 2x ročně výměnné soubory knih s počtem min. 30 knihovních jednotek

  • na vyžádání poskytovat odbornou pomoc při revizi knihovního fondu

  • poskytovat metodickou i praktickou pomoc při zpracovávání statistických výkazů

  • poskytovat průběžné informace, rady a praktickou pomoc při zavádění ICT, pomoc při zpracování projektů, plánů, koncepcí a rozborů, pomoc při nákupu a zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků obce a při jeho distribuci

  • pořádat semináře a porady pro pracovníky obsluhovaných knihoven

  • poskytovat případné další nevymezené služby, které lze považovat za plnění regionálních funkcí podle rozhodnutí krajské knihovny

Výkon regionálních funkcí je každoročně hrazen z peněžních prostředků jednotlivých krajů, a proto jsou tyto služby základním knihovnám poskytovány zdarma. Množství finančních prostředků se v jednotlivých krajích poněkud liší, obvykle je však rozdělováno na pověřené knihovny na základě klíče, ve kterém hraje zásadní roli počet obsluhovaných základních knihoven a počet obyvatel daného regionu pověřené knihovny. Postup rozdělení finančních prostředků na pověřené knihovny i samotnou výši částky vždy schvaluje příslušný krajský úřad jakožto poskytovatel dotace.

Aktuální informace naleznete na webu Národní knihovny České republiky.

Systém poskytování regionálních služeb v Karlovarském kraji:

Počet základních knihoven v Karlovarském kraji: 120
počítáno včetně Krajské knihovny Karlovy Vary
(34 profesionálních – včetně pověřených knihoven, 86 neprofesionálních)

Počet základních knihoven v regionu Karlovy Vary: 54
(12 profesionálních, 42 neprofesionálních)

Počet základních knihoven v regionu Cheb: 32
(10 profesionálních knihoven a 22 neprofesionálních knihoven).

Počet základních knihoven v regionu Sokolov: 33
(12 profesionálních knihoven a 21 neprofesionálních knihoven).

Důležité dokumenty:

Kde najít náplň a rozsah výkonu všech činnosti spojených s poskytováním regionálních služeb?

 

 

Otevírací doba

Hlavní budova Dvory

PO - PÁ 9.00 - 19.00
SO 9.00 - 15.00
NE Zavřeno

Oddělení pro děti

PO - PÁ 9.00 - 19.00
SO 9.00 - 15.00
NE Zavřeno


Pobočka Lidická

PO až ČT 12:00 - 18:00 
10.00 - 15.00
SO, NE Zavřeno

 

Studijní oddělení - Lidická
Studijní oddělení - Lidická
Lidická 40, Karlovy Vary
 zobrazit na Google