Přispěli jsme Wikipedii k narozeninám a přijali citační výzvu

Přispěli jsme Wikipedii k narozeninám a přijali citační výzvu

Přispěli jsme Wikipedii k narozeninám a přijali citační výzvu

Letošní jubilejní 20. narozeniny pojali tvůrci Wikipedie jako další příležitost k doplnění a zkvalitnění obsahu tohoto unikátního zdroje informací. V rámci oslav byla vyhlášena narozeninová výzva, jejímž úkolem bylo vytvořit v období 22.4. – 22.5. 2022 zcela nový článek. Do výzvy se ve svém volném čase zapojila naše kolegyně Eliška Kubíková z Krajské knihovny Karlovy Vary. Wikipedii věnovala k narozeninám článek o německém sochaři Cuno von Uechtritz-Steinkirchovi, který se proslavil skupinou památníků pro Vítěznou alej (Siegesalle) v Berlíně a autorstvím řady dekorativních kašen, mimo jiné Jubilejní kašny v Sokolově. Od 15. května do 1. června 2022 se Eliška Kubíková zapojila do další, tentokrát celosvětové, výzvy směrem ke knihovníkům, a to k výzvě #1Lib1Ref, jejímž cílem je přispět ke zkvalitnění obsahu článků na Wikipedii pomocí přidání chybějících referencí. Eliška doplnila literaturu a reference k článku o zpěvačce Ivetě Bartošové a mimo jiné rozšířila sekci o jejím působení na muzikálové scéně. #1Lib1Ref probíhá ve všech zemích světa a má motivovat knihovníky, aby po vzoru encyklopedistů přispěli alespoň jednou referencí k již existujícím článkům.

Články Elišky Kubíkové najdete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cuno_von_Uechtritz-Steinkirch

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jubilejn%C3%AD_ka%C5%A1na_(Sokolov)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1na_s_plastikou_sokoln%C3%ADka_(Sokolov)

Články, na nichž se podílela doplněním textu či referencí:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A1_knihovna_Karlovy_Vary

https://cs.wikipedia.org/wiki/Iveta_Barto%C5%A1ov%C3%A1