Příměstský tábor v knihovně - termín 23. 8. – 27. 8. 2021 obsazen!

Příměstský tábor v knihovně - termín 23. 8. – 27. 8. 2021 obsazen!
Termín 23. 8. – 27. 8. 2021 obsazen!

Příměstský tábor v knihovně

VI. příměstský tábor

Termíny:

 • 12.7. – 16. 7. 2021    I. turnus
 • 23. 8. – 27. 8. 2021    II. turnus      

 

Věk účastníků:          

 • 7-13 let

Kapacita:                   

 • 20 osob

Cena:                       

 • 1.500 Kč + případný poplatek za antigenní test viz. podrobné instrukce  

Stravování:              

 •  oběd v La Fresca 11:30-12:00 v ceně tábora

S sebou:

 • přezůvky, malá svačina na odpoledne, pití, oblečení vhodné na volnočasové aktivity venku  na hřišti, každé dítě si první den tábora přinese obyčejné bavlněné barevné tričko, bez potisku.

Přihlašování:  

 • pouze osobně na Infocentru knihovny vyplněním a podepsáním přihlášky (přihlášky emailem a telefonem nejsou možné)
 • doporučujeme informovat se o počtu volných míst na Infocentru - tel 354 222 820 

Zaplacení:                 

 • hotově v infocentru knihovny, případně převodem na účet, pokyny k bezhotovostnímu převodu dostane zájemce v Infocentru po vyplnění přihlášky.

Termín zaplacení:     

 • nejpozději do 30. 5. 2021

Odpovídá:                 

Info: 

 •  týden před začátkem každého turnusu obdrží zákonný zástupce email s dalšími  podrobnostmi.

Harmonogram:

 • 8:00 – 9:00 příchod dětí do knihovny (sál – vlevo po vstupu do budovy)
 • 9:00 – 11:30 výtvarné dílničky, tvoření, kreativní činnosti
 • 11:30 – 12:15 oběd v „La Fresca Cantina a Café“ (hlavní jídlo + nápoj)
 • 12:15 – 13:00 klidový čas, četba knih, pohádky
 • 13:00 – 16:00 čas venku, sportovní hry a soutěže na hřišti u knihovny, celotáborová hra
 • 16:00 – odchod do knihovny, příprava na vyzvednutí rodičů
 • 16:10 – 17:00  konec akce, odchod dětí s rodiči


Důležitá upozornění:
 

 • Po celou dobu tábora bude pro děti k dispozici desinfekce na ruce.
 • Vedoucí budou dohlížet na dostatečnou hygienu všech dětí.
 • Při příchodu dítěte první den odevzdají rodiče vedoucí tábora čestné prohlášení, že dítě je zdravé a nepřišlo v posledních 14 dnech do kontaktu s infekčním pacientem, zejména pozitivním na covid-19 a ani se nevyskytovalo v rizikových oblastech.
 • Pokud bude potřeba, v závislosti na aktuální epidemiologické situaci, děti testovat první den příměstského tábora na covid-19, zajistí antigenní testy Krajská knihovna Karlovy Vary, ale každý účastník musí uhradit nezbytné náklady testování (cenu antigenního testu),popřípadě doručit potvrzení o negativním testu z certifikovaného pracoviště, které není starší než 24 hodin.