Přání pro knihovnu

Přání pro knihovnu
Kreativní výtvarná soutěž pro třídní kolektivy ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.
Vyhlášená v rámci 19. ročníku Týdnu knihoven.

Zadání soutěže

Krajská knihovna Karlovy Vary
Oddělení pro děti

„Přání pro knihovnu“

kreativní výtvarná soutěž pro třídní kolektivy ZŠ
a nižších ročníků víceletých gymnázií

Vymyslete knihovně přání k 10. výročí činnosti v nové budově
ve Dvorech.

Na nejlepší třídní kreativní týmy čekají zajímavé ceny.

Svá originální přání odevzdejte osobně v Odd. pro děti ve Dvorech
nebo pošlete na email soutez@knihovnakv.cz a to do 23. 11. 2015.


Na každé práci uveďte název školy, třídu,
počet zúčastněných žáků, kontakt na zaštiťujícího učitele.

pro děti od 7 do 15 let