Ostatní oddělení knihovny

Ostatní oddělení knihovny
Kontakt na oddělení automatizace, grantové oddělení, grafika a kavárnu.
(foto vstupní chodba knihovny)

Ostatní oddělení knihovny

354 222 850
730 804 402

oddělení automatizace
zieglerova@knihovnakv.cz

354 222 850
727 853 719
 

354 222 850
736 500 283

oddělení automatizace - systémový knihovník
mikac@knihovnakv.cz

oddělení automatizace - správce sítě
jakobi@knihovnakv.cz

736 514 070

oddělení PR
bockova@knihovnakv.cz

736 514 049 

grantové oddělení
koziskova@knihovnakv.cz

739 612 842

kavárna  
karolina@cantina-nostress.cz