Oddělení pro handicapované

Oddělení pro handicapované
Oddělení zvukových knih nejen pro nevidomé, ale i pro všechny ty, jimž zdravotní stav neumožňuje číst běžné knihy.

 

Informace o oddělení v českém znakovém jazyce

Oddělení pro handicapované

telefon: 733 595 874
vedoucí oddělení: Jana Kučerová
kucerova@knihovnakv.cz

Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek od 10:00 do 19:00 hodin.

Knihovna je kompletně  bezbariérová. Do knihovny Vás navede hlasová signalizační navigace. Oddělení pro handicapované je v přízemí, na konci centrální haly vlevo.

Přihlášení, internet a půjčování fond oddělení je bezplatné.

K registraci je nutné předložit potvrzení očního lékaře, průkaz ZTP nebo doporučení SONSu.

V tomto oddělení naleznete:

  • zvukové knihy vydané tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana ve formátu MP3 nebo na CD
  • v nabídce oddělení jsou také tituly vydané v běžné produkci např. vydavatelství Timpanum nebo Audiostory
  • časopisy pro handicapované: Zora, Oblastník, Zpravodaj FRPSP, Gong (pro neslyšící), Vozíčkář, Senior revue, Abilympijský zpravodaj, Nejsi sám, Skok do reality, Mosty
  • tituly, které jsou vypůjčeny, je možné rezervovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím svého uživatelského konta v on-line katalogu
  • kamerová lupa pro slabozraké
  • speciální zařízení k převodu tištěných materiálů na obrazovku počítače (Recognita Plus 5.0) doprovázené hlasem (OutSpoken)
  • program pro zvětšení textu - speciální lupa ZoomText
  • kompenzační pomůcky - zvukové a hmatové hodinky, pomůcky do domácnosti a pro zábavu
  • e-čtečka
  • FriendlyVox

Novinky ve fondu

 

 

Fotogalerie oddělení pro handicapované