Oddělení knihovních fondů

Oddělení knihovních fondů
Kontakty pro dodavatele a vydavatele na oddělení akvizice, zpracování fondu.

Oddělení knihovních fondů

732 377 491

oddělení knihovních fondů – vedoucí
havrankova@knihovnakv.cz

733 595 871

katalogizace