Nejlepší dobrovolný knihovník a Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje

Nejlepší dobrovolný knihovník a Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje
V rámci  Týdne knihoven byli 5. 10. 2016 v Krajské knihovně Karlovy Vary, při 3. Slavnostním setkání knihovníků Karlovarského kraje, oceněni nejlepší dobrovolní knihovníci a nejlepší profesionální knihovny regionu.
 

TZ 14/2016

Tradice oceňování knihoven a jejich pracovníků byla v Karlovarském kraji zahájena v roce 2012. Cílem této akce a je upozornit na záslužnou činnost knihoven ve městech regionu i v těch nejmenších obcích. Ocenění se uděluje jednou za dva roky a pravidelně je konáno pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.

„Cena se uděluje jako vyjádření uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí. Mezi sledovaná kritéria patří velmi dobrá činnost knihovny, aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, dlouholetá práce v knihovně a další.“ Uvedl ředitel krajské knihovny pan Vratislav Emler.

V rámci kategorie „Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje pro rok 2016“ byl na návrh metodiků Krajské knihovny Karlovy Vary, pověřených knihoven Cheb a Sokolov a na základě schválení odbornou komisí vybrán z každého okresu kraje nejlepší dobrovolný knihovník.

Nejlepšími dobrovolnými knihovnicemi za rok 2016 v Karlovarském kraji jsou:

  • Jaroslava Hronová – Základní knihovna v Otročíně
  • Lýdie Kraková – Místí knihovna Vintířov
  • Monika Křížová - Obecní knihovna Dolní Žandov

Odborná porota dále hodnotila práci profesionálních knihoven. Na základě mnoha odborných kritérií vybrala 3 aktuálně nejlepší. 

Z nich byla oceněna jako „Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2016“ Obecní knihovna Královské Poříčí pod vedením paní Andrey Šneberkové.

Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje 2016
Obecní knihovna Královské Poříčí.

Andrea Šneberková realizuje, mimo klasických knihovnických služeb, také netradiční akce s dětmi, přičemž preferuje práci s knihou, literárním tématem, které je nápaditě výtvarně zpracováváno. Na základě četby hodnotných knih vytváří s dětmi komiksy, hry, prostorové instalace.

Aktivně pracuje v profesní organizaci SKIP a Klubu dětských knihoven KV kraje, spolupracuje s ostatními knihovnami na přípravě akcí pro děti (akce pro školy, Hry bez hranic). Své zkušenosti zejména z oblasti práce s dětmi a mládeží předává na celokrajských seminářích pro knihovny.

„Andrea nabízí také přímou realizaci lekcí pro školy v jiných knihovnách, zejména literárně výtvarné dílny s tím, že jiné knihovny mohou nabídnout jinou aktivitu a tím se mohou navzájem inspirovat     a obohatit. Tuto aktivitu nazývá „výměnný knihovník“ a je to ojedinělý počin v předávání zkušeností mezi knihovnami.“ Uvedla na doplnění Jitka Svobodová, která je vedoucí oddělení regionálních služeb Krajské knihovny Karlovy Vary.

Na druhém a třetím místě se v oceňované kategorii „Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2016“ umístily Městská knihovna Hroznětín a Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš.

Při letošním slavnostním knihovnickém setkání byla rovněž udělena mimořádná cena a to „Za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví v Karlovarském kraji“ paní Ladislavě Nemčičové, vedoucí Městské knihovny v Nové Roli. Paní Nemčičová dosud věnovala knihovnické profesi již 44 let a významným způsobem se zasloužila o rozvoj knihovny a jejích činností nejen v domovské Nové Roli, ale v rámci kooperace s kolegy z jiných knihoven i o rozvoj čtenářství a knihovnických služeb v rámci celého regionu.