Mezinárodní knihovnická spolupráce

Mezinárodní knihovnická spolupráce
Na konci června 2017 krajská knihovna přivítala na tři dny, v rámci mezinárodní spolupráce, dvě knihovnice z litevské knihovny Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public library.
Knihovna ve městě Panevėžys byla v roce 1989 pojmenována na počest litevské spisovatelky, učitelky a ochránkyně ženských práv Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
 

Výstava Nejkrásnější české knihy v Litvě

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
Minulý týden otevřel mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Litvě Vít Korselt výstavu NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY.
Výstava probíhá v Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library ve městě Panevėžys.

Informace o výstavě ZDE.

 

Partnerská knihovna slaví výročí

V těchto dnech slaví veřejná knihovna Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė své 95. výročí. Historie knihovny začala v roce 1922, kdy poprvé otevřela své dveře čtenářům a poskytla jim knižní fond o 1 397 publikacích. Dnes disponuje knihovna univerzálním knižním fondem o více než 5 000 000 svazcích. Každý den knihovnu navštíví kolem 500 uživatelů a ti si půjčí asi 400 titulů.  

 V současné době má knihovna zhruba 40 tisíc registrovaných čtenářů. Každoročně se v knihovně koná 600 kulturních akcí, kterých se zúčastní na 19 000 návštěvníků. Každý rok se zde proškolí v oblasti digitální gramotnosti přibližně 900 posluchačů.  Kurzy jsou vedeny odbornými knihovníky.
 

Veřejná knihovna Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė je pojmenována podle slavné litevské spisovatelky, veřejné činitelky a učitelky konce 19. a počátku 20. století.

Je to moderní, inovativní, otevřená knihovna, která nejenom poskytuje svým návštěvníkům útulný prostor, ale také podporuje jejich vlastní rozvoj a podporuje je v realizaci jejich kreativních nápadů.

 

Litevská knihovna ve fotografii

Co o nás píší v Litvě?

Na webu naší partnerské litevské knihovny je tento článek.

Rok 2017 není pouze rokem veřejné knihovny Gabrielė Petkevičaitė-Bitė z kraje Panevezys. Naši partneři - Karlovarská krajská knihovna - letos slaví dokonce dvě výročí!

První výročí našich kolegů v Čechách je 15. výročí vzniku krajské knihovny. V roce 2002 se Karlovy Vary se staly krajským městem a tato knihovna získala regionální statut (dříve bývala knihovnou okresní). Karlovy Vary knihovna nyní slouží uživatelům v celém regionu jako Gabriele Petkevičaitė Public Library a je také metodickým centrum pro dalších knihoven v regionu.
Druhé výročí je skutečně unikátní. Pobočka Krajské knihovny Karlovy Vary Lidická slaví již 50 let! Je to jediná pobočka/větev knihovny, ale je velmi silná jako silná větev z masivního dřeva. Knihovníci z Knihovny Gabrielė Petkevičaitė-Bité navštívili Karlovy Vary v roce 2017, v červnu. Během své stáže se seznámili s činností této pobočky s jejími tvůrčími a hlubokými tradicemi. Kolegové v České republice mohou být hrdí na své bohaté zkušenosti v práci s handicapovanými a znevýhodněnými čtenáři. Například již 14 let zde funguje Literární klub seniorů, který je velmi populární a jeho práce se neomezuje jen na prostory knihovny, ale sahá i mimo ni - členové klubu tráví svůj volný čas společně, chodí do divadla, a tak dále. Pobočka Lidická je také velmi populárním místem pro konání výstav regionálních umělců.

Veřejná knihovna Gabrielle Petkevičaitė-Bitė gratuluje Krajské knihovně Karlovy Vary k oběma těmto výročím. Velice si ceníme, že právě v roce 2017, pracovníci Gabriel Petkevičaitė Public Library a kolegové z Karlových Varů slaví výročí knihovny ve stejný čas, a že právě v tomto roce podepsaly obě knihovny dohodu o spolupráci. Je skvělé najít kolegy, kteří odvážně přijímají výzvy moderní společnosti, realizují kreativní nápady a dovedou se i velkoryse podělit o své cenné zkušenosti, kterými inspirují členy své profesní komunity.
(volný překlad z litevštiny)

K našim výročím jsme dostali i krásné a srdečné přání:

    

originál                                                     překlad

Mezinárodní literární spolupráce

Knihovnice Virginija Svediene a Toma Anynyte-Kirsliene  přijely do Krajské knihovny
Karlovy Vary s cílem, získat co nejvíce informací o aktivitách, které knihovna nabízí pro
čtenáře a návštěvníky s handicapem. Během třídenního pobytu je projektová manažerka
Michaela Kožíšková seznámila kompletně se všemi službami, které knihovna těmto cílovým skupinám nabízí. Jde především o služby pro nevidomé, neslyšící, mentálně postižené,
vozíčkáře či o specifickou skupinu uživatelů, jakou jsou senioři.

Vzhledem k tomu, že má Krajská knihovna Karlovy Vary s prací se znevýhodněnými skupinami dlouholeté zkušenosti, a získala za ni řadu českých i mezinárodních ocenění, rozhodly se litevské kolegyně načerpat zkušenosti a know how pro svou budoucí práci právě zde. Seznámily
se s nápady, činnostmi a akcemi různých oddělní krajské knihovny. Zejména pak v oddělení
pro handicapované, které má na starosti Jitka Tichá a pobočky Lidická, kde proběhla diskuse s její vedoucí Táňou Pačískovou. Na pobočce Lidické působí již 12 let Literární klub seniorů, v rámci kterého každých 14 dní probíhají zajímavé kulturně vzdělávací aktivity.

Kolegyně z litevské knihovny odjížděly z Karlových Varů plné inspirací, zážitků a nápadů. Věříme, že se nechají aktivitami Krajské knihovny Karlovy Vary inspirovat a přenesou tak možnost poskytování služeb znevýhodněným skupinám též do své knihovny. Mezi oběma knihovnami byla uzavřena partnerská smlouva o spolupráci, v rámci které se budou v budoucnu organizovat společné projekty, stáže, vyměňovat zkušenosti a organizovat nejrůznější zajímavé aktivity.

 (Bc. Michaela Kožíšková)

Zde se můžete podívat na to, jak naše partnerská knihovna v Litvě vypadá. Je zde umě propojena historická budova a naprosto moderní knihovna 21. století.

Odkaz na webový profil litevské knihovny ZDE.

 

Fotogalerie akce

Diskuze