Lesy kolem nás - Lesní herbář

Lesy kolem nás - Lesní herbář
Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, BIBLIO Karlovy Vary, z. s. a Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlašují 7. ročník výtvarné soutěže.

Co roste v lese – lesní herbář

Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých. Úkolem letošního ročníku soutěže je výtvarné ztvárnění některého ze zástupců lesní flory - rostlin nebo dřevin, se kterými jste se při vycházce do lesa setkali, které máte rádi, nebo které vás zaujaly.
Technika obrázku není nijak omezena, může být pojat například jako list herbáře.

Každý obrázek musí být doplněn informací o rostlině – název (není nutný přesně botanický) a místo, kde byla rostlina objevena.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce ve formátech A5, A4
nebo A3 mimo trojrozměrné práce soutěžící předají od 2. 5. - 20. 6. 2016
ve své knihovně.

Nejlepší práce z knihoven Karlovarského kraje postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Vyhodnocení nejlepších prací a vernisáž výstavy proběhne 4. 10. 2016 v 16:00 hodin v sálu krajské knihovny ve Dvorech.

VÝTVARNÉ PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT ÚDAJE:
název místní knihovny, jméno autora,
věk, třída, soutěžní kategorie (doplní knihovna),
název a adresa školy,
adresa autora výtvarné práce,
e-mailová adresa autora
název rostliny, místo nálezu rostliny

 

 

Diskuze