Lesy kolem nás aneb Kdo se stará o les

Lesy kolem nás aneb Kdo se stará o les
Slavnostní vyhlášení výsledků 6.ročníku výtvarné soutěže pro děti ze ZŠ a ZUŠ.

Tisková zpráva 17/2015

Soutěž Lesy kolem nás zná své letošní vítěze

V minulých dnech byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku výtvarné soutěže Lesy kolem nás, kterou již tradičně pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Lesy ČR s. p.

Do letošního ročníku, s podtitulem Kdo se stará o les, se zapojilo 17 partnerských knihoven a do nejužšího výběru nominovaly z došlých prací 206 nejlepších, které se zúčastnily kola krajského. Z nich pak porota, složená ze zástupců Krajské knihovny Karlovy Vary i Lesů ČR, vybrala 28 nejlepších v 7 kategoriích. Ředitel knihovny Vratislav Emler k tomu uvedl: „Jelikož všechny soutěžní práce byly velmi pěkné a mladí výtvarníci si na nich dali tradičně velice záležet, například použili různé neobvyklé techniky, byly ve všech kategoriích uděleny také zvláštní ceny poroty.“

„Cíl soutěže, jímž je rozvíjení pozorovacích schopností, tvůrčí fantazii a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj uměleckého i ekologického cítění a vnímání dětí, byl v letošním ročníku zcela jistě naplněn,“ uvedl zástupce Lesů ČR s. p. Svatopluk Šedivý. Zároveň podotkl, že je pozoruhodné, kolik postřehů z práce v lese a z činností spojených s jeho životním cyklem, dokázaly děti do svých obrázků vložit. I když se některé děti přiznaly, že například práci tažných koňů v lese na vlastní oči nikdy neviděly, ale čerpaly spíše ze své fantazie.

Zajímavostí jistě je, že původně krajská soutěž již přerostla hranice Karlovarského kraje a zapojují se do ní, prostřednictvím svých knihoven, také například děti ze základních škol Středočeského a Jihočeského kraje.

Vítězové jednotlivých kategorií:

 1. Kategorie – děti do 6 let MŠ
  vítěz Alexandr Netřeba
  obrázek s názvem „Když se kácí les, létají třísky“
 2. Kategorie – děti 6 – 8 let ZŠ
  vítězka Petra Holíková
  obrázek s názvem „Lesní školka“
 3. Kategorie – děti 9 – 10 let ZŠ
  vítězka Dana Thuy Duong Nguyen
  obrázek s názvem „Tažný kůň“
 4. Kategorie – děti 11 – 12 let ZŠ
  vítězka Štěpánka Boháčková
  obrázek s názvem „Práce v lese“
 5. Kategorie – děti 13 - 15 let
  vítězka Tereza Fruncová
  obrázek s názvem „Klub českých turistů chrání lesy“
 6. Kategorie – děti 6 – 11 let ZUŠ
  vítězka Štěpánka Šustrová
  obrázek s názvem „Pan hajný“
 7. Kategorie – děti 12 – 15 let ZUŠ
  vítěz Adam Eschka

 

Celkové výsledky soutěže