Lesy kolem nás 2017

Lesy kolem nás 2017
Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary
vyhlašují 8. ročník výtvarné soutěže LESY KOLEM NÁS aneb Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje.
 

Motto soutěže

V tajemných zákoutích lesů se odehrává děj mnoha fantastických příběhů. V nich se les stává domovem bezpočtu pohádkových bytostí – těch dobrých i těch zlých. A protože dosud nikdo nevydal „Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje“, je letošním úkolem pro nejmladší generaci výtvarníků jeho vytvoření.

Úkolem je zpracovat výtvarné dílo ztvárňujícího některou z lesních pohádkových bytostí. Dílo se stane jedním z listů Atlasu pohádkových bytostí Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj je plný zajímavých míst spojených s legendami a pověstmi. Některá místa jsou jedinečná a pro náš kraj charakteristická ať už jsou to temné štoly, horké prameny, močály, divoké hory, ale také překrásné louky a hluboké lesy a lesní paseky.

Inspirací pro výtvarníky mohou být pohádkové knihy, regionální pověsti spojené s naším krajem a pobyt v jeho krásné přírodě. Jejich fantazie může stvořit zcela neznámé a dosud neobjevené tajemné pohádkové bytosti nebo zobrazit postavy již popsané, ale viděné jinýma očima.

Každý obrázek musí být doplněn informací o pohádkové bytosti – její jméno, místo výskytu, případně krátký popis její činnosti.

 

Zadání soutěže

Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých. Úkolem je zpracovat výtvarné dílo ztvárňujícího některou z lesních pohádkových bytostí. Dílo se stane jedním z listů Atlasu pohádkových bytostí Karlovarského kraje.

Technika obrázku není nijak omezena.

Každý obrázek musí být doplněn informací o pohádkové bytosti.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce ve formátech A5, A4 nebo A3 mimo trojrozměrné práce soutěžící předají do 20. 6. 2017 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu.

Nejlepší práce z knihoven Karlovarského kraje postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Vyhodnocení nejlepších prací a vernisáž výstavy proběhne 3. 10. 2017 v 16.00 hodin v sálu krajské knihovny ve Dvorech.
Výstava prací bude probíhat
v hale knihovny od 3. 10. do 27. 10. 2017.

VÝTVARNÉ PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT ÚDAJE:

název místní knihovny, jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie (doplní knihovna),název a adresa školy, adresa autora výtvarné práce, e-mailová adresa autora.

 

Partnerské knihovny

 • Dalovice
 • Cheb
 • Mariánské Lázně
 • Chodov
 • Františkovy Lázně
 • Potůčky
 • Andělská Hora
 • Chyše
 • Loket
 • Hazlov
 • Březová
 • Sokolov
 • Stráž n. Ohří
 • Kolová
 • Královské Poříčí

V těchto partnerských knihovnách mohou mladí výtvarníci odevzdat své soutěžní práce.

 

 

 

Lesní bytosti