LEKOTÉKA

LEKOTÉKA
Lekotéka“ - hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 

Lekotéka

Knihovny, nebo oddělení knihoven, které půjčují hračky a další pomůcky pro rozvoj dětských dovedností, jsou v zahraničí označovány jako TOY Libraries. Hračky jsou zde půjčovány zdarma, a to jak pro hru v knihovně, tak i domů. Fond je rozdělen do kategorií podle věku dítěte a podle typu hračky nebo hry – hračky rozvíjející představivost, modely, hudební nástroje, stavebnice, hračky pro rozvoj tělesné zdatnosti, hračky pro nemluvňata, hry a puzzle, panenky, počítačové výukové programy atd.

Také oddělení pro děti Krajské knihovny Karlovy Vary se chce stát takovou Toy Library – hravou knihovnou s vlastní Lékotékou. Proto pro své nejmladší uživatele pořídila díky podpoře Konta Bariéry, soubor her a pomůcek napomáhajících zdravému mentálnímu rozvoji dítěte. Slovo „Lekotéka“ pochází se švédštiny – Skandinávie byla v půjčování hraček průkopníkem.

Lekotéka v krajské knihovně je zaměřena pro děti od 2 do 15 let se specifickými vzdělávacími potřebami či zdravotním postižením (sluchové, tělesné, zrakové, mentální postižení, vady řeči, autismus, poruchy učení atd.). Knihovna se tak stane informačním centrem pro rodiče těchto dětí a pomůže jim zorientovat se v nabídce těchto pomůcek a vybírat ty nejvhodnější pro jejich děti. Lekotéka považuje hru za důležitou část dětské zkušenosti, která umožňuje poznání, rozvíjí všechny typy dovedností a je zdrojem emocionálních zážitků.

Všechny pomůcky v naší Lekotéce rozvíjejí fantazii, tvořivost, zručnost, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost, jemnou motorku, zlepšují postřeh, logické myšlení, apod. Jedná se o nejrůznější skládanky, puzzle, zvukové knihy, kreslící tabulky, společenské hry, maňásky a podobně.

           

 

 

Fotogalerie akce

Diskuze