Grafologie pro začátečníky

Grafologie
Pro: Všichni
Vstupné: 650 Kč
Lektor: Michaláková Irena
Místo: Hlavní budova - sál
Datum: 27.09.2022 17:00 - 19:00
Přihlásit se
/akce/grafologie-pro-zacatecniky-a15878.htm
Text

Grafologie, tzv. "psychologie písma", je osvědčenou psychodiagnostickou metodou, která je založena na přímém vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele. Jedná se o velice účinnou a spolehlivou metodu. Účastníci přednášky se dozví, co grafologie odkrývá, s čím grafolog pracuje a k čemu může být grafologie užitečná.

Přednášející: Irena Michaláková, absolventka sedmi semestrálního kurzu psychologie a grafologie v psychologicko-grafologické společnosti Calix v Praze, která se tomuto oboru věnuje více než dvacet let. Vedle grafologických rozborů přednáší a odkrývá široké veřejnosti tajemství tohoto zajímavého odvětví psychologie.

Nejedná se o vzdělávací kurz, který by absolventy opravňoval k výkonu profese, ale je to způsob, jak lépe poznat sám sebe, případně chování vlastních dětí a lidí v okolí. Kurzy rádi navštěvují učitelé a vychovatelé, kteří se naučí z písma a obrázků odhalit příčiny chování svých svěřenců.

V Krajské knihovně v Karlových Varech nabízíme I. semestr Grafologického kurzu. Semestr má 5 lekcí po dvou hodinách. Semestry jsou zatím tři.

I. semestr

Výuka je rozdělena do pěti lekcí, vždy po dvou vyučovacích hodinách.

Posluchači dostanou při zápisu učební texty, ve kterých je počítáno s vlastními poznámkami. Přesto je dobré, nosit sebou ještě poznámkový blok a několik nelinkovaných archů A4. Dále doporučujeme pastelky, stačí základní barvy.

Obsah I. semestru:

 • Stručná historie grafologie.
 • Seznámení s oborem
 • Co grafologie odkrývá?


Postup při analýze rukopisu:

 • Dojmové znaky
 • Měřitelné znaky

Kresebné a projektivní testy:

 • 1. část – Test kresby stromu

Součástí výuky budou krátká cvičení s vlastními texty a kresbami

Přihlašování začíná 25.7. a končí 16.9.2022

 • Kapacita kurzu: minimálně 18, maximálně 23 osob. Po dosažení maximálního počtu účastníků jsou zapisováni náhradníci - platí kurz jen v případě, že budou zařazeni.
 • Pokud nebude kurz naplněn, bude kurzovné po upozornění knihovnou vráceno na účet přihlášených

Způsob přihlášení a platby kurzu:

 • telefonicky na číslo 354 222 820 – pro provedení rezervace je potřebné uvést jméno, příjmení a kontaktní údaje zájemce.
 • Přihlašujete-li se pomocí online přihlášky na webu KK, není nutná papírová přihláška.
 • osobně v infocentru knihovny (Dvory) - pro provedení rezervace je potřebné vyplnit na místě přihlášku (elektronická, vyplnění zaměstnancem infocentra). Platbu je možné provést na místě v hotovosti i kartou.
 • on-line vyplněním formuláře – přihlášky na webu knihovny

číslo účtu: 5165440277/0100
variabilní symbol: 6
do poznámky uveďte své příjmení

Pokud zájemce nezaplatí kurzovné do 2 dnů po přihlášení (platba v infocentru knihovny nebo převodem na účet knihovny),rezervace propadá.

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.

 


Termíny (4)

Novinky na e-mail