Soutěž „Vybuduj si svůj depozitář“ prodlužujeme do konce listopadu, na výherce čekají skvělé ceny!

Soutěž „Vybuduj si svůj depozitář“ prodlužujeme do konce listopadu, na výherce čekají skvělé ceny!

Soutěž „Vybuduj si svůj depozitář“ prodlužujeme do konce listopadu, na výherce čekají skvělé ceny!

Soutěž je určena maximálně deseti členným třídním kolektivům druhého stupně základních škol a středních škol. Úkolem žáků a studentů je jakoukoli výtvarnou technikou ztvárnit nový depozitář krajské knihovny. Fantazii se meze nekladou, proto přijímáme práce ve 2D i 3D formátu, podmínkou je pouze dodržení rozměrů. U prostorových objektů základna nesmí přesahovat formát A3 a model by neměl být vyšší než 50 cm.

Zároveň do soutěže zařadíme pouze ty kolektivy, které správně zodpoví 10 otázek umístěných přímo na objektu nově otevřeného depozitního skladu a v prostorách krajské knihovny. Výherci získají hodnotné ceny z oblasti moderních technologií.

Odevzdané práce a odpovědi musí obsahovat počet soutěžících a kontakt na zástupce třídy nebo pracovní skupiny ( e-mail, telefon). Je nutné je předat do konce listopadu 2021 u centrálního pultu krajské knihovny.

Vítězné práce pak vystavíme v A – klubu krajské knihovny.  Slavnostní vyhodnocení se uskuteční 16. listopadu 2021 ve studovně nového depozitního skladu Krajské knihovny Karlovy Vary.