Krajská knihovna Karlovy Vary vydala pro nevidomé audioknihu Zdeňka Šmída

Krajská knihovna Karlovy Vary vydala pro nevidomé audioknihu Zdeňka Šmída
Tisková zpráva 2/2015.

Strašidla a krásné panny

Krajská knihovna Karlovy Vary vydala pro nevidomé audioknihu Zdeňka Šmída

Hlavní funkcí dobré knihovny je zpřístupnit co nejvíce informací co nejširšímu okruhu zájemců. Pokud se jedná o knihovnu krajskou, musí ta navíc ještě šířit informace regionálního charakteru, starat se o to, aby byla literatura regionálních spisovatelů v jejích fondech dostupná všem.

Všechny tyto funkce plní Krajská knihovna Karlovy Vary na sto procent. Ale někdy je možné tohle procento zvýšit a poskytnout svým čtenářům a uživatelům zvláštní bonus. A přesně o to se Krajská knihovna Karlovy Vary v roce 2014 pokusila.

Za laskavé podpory Konta Bariéry a firmy Vodakva Karlovy Vary vydala na konci roku audioknihu pro nevidomé s regionální tématikou. Byla tak využita zakoupená dočasná práva na knihu populárního, původně karlovarského, spisovatele Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny. Jedná se o humorné parafráze na staré lidové pověsti, kalendářové historky a anekdoty z Karlovarska a nepochybně patří ke zlatému fondu tvorby spisovatele Zdeňka Šmída. Kniha rozhodně nepostrádá smysl pro jemný humor, laskavou ironii a lehkou nadsázku a vyšla poprvé v roce 1983. Nyní je tedy přístupná jako audiokniha ve formátu MP3 na CD nosičích i pro nevidomé.

Bylo vydáno 30 ks nosičů a jsou určeny výhradně pro oddělení pro nevidomé knihoven v rámci celé České republiky, kam budou zdarma distribuovány.