Kontakty na zaměstnance knihovny

Adresář

Bauer Ladislav  provoz budovy, údržba 739 322 314 bauer@knihovnakv.cz
Blecha Libor    A-klub 354 222 847 blecha@knihovnakv.cz
Bocková Andrea, Mgr.  PR, tisková mluvčí, digitalizace 702 292 167  bockova@knihovnakv.cz
Bozděchová Jana  centrální pult 354 222 888, 725 755 001 bozdechova@knihovnakv.cz
Čápová Michaela pobočka Lidická 702 296 517 capova@knihovnakv.cz
Červenka Jiří, Mgr. grafik   erstudio@seznam.cz
Děkanová Jana          ekonomické odd. 354 222 826 dekanova@knihovnakv.cz
Drahozalová Jana odd. knihovních fondů   drahozalova@knihovnakv.cz
Dušková Ivana odd. knihovních fondů, katalogizace   duskova@knihovnakv.cz
Emler Vratislav, PaedDr. ředitel 731 670 004 emler@knihovnakv.cz
Havránková Alice, Bc. vedoucí odd. knihovních fondů 732 377 491 havrankova@knihovnakv.cz
Heinzmann Renata  sál, infocentrum 736 514 070 heinzmann@knihovnakv.cz
Jakobi Evžen, Dis. IT odd., správa sítě 354 222 850, 736 500 283 jakobi@knihovnakv.cz
Jansová Jana, Bc. čítárna periodik 354 222 811 jansova@knihovnakv.cz
Kaňovská Eva vedoucí odd. služeb knihovnám - metodik 736 514 071 kanovska@knihovnakv.cz
Kocová Jana   odd. knihovních fondů, katalogizace 733 595 871 kocova@knihovnakv.cz
Kožíšková Michaela, Bc projektový manažer   koziskova@knihovnakv.cz
Krauzová Petra, Bc.  odd.pro děti 354 222 840 krauzova@knihovnakv.cz
Kubíková Eliška, Mgr.   rešerše, půjčovna periodik 605 810 745 kubikova@knihovnakv.cz
Kubincová Tereza   odd. knihovních fondů   kubincova@knihovnakv.cz
Kučerová Jana   odd. pro hendikepované 733 595 874  kucerova@knihovnakv.cz
Kučerová Jana, Disodd. služeb knihovnám  736 514 071 jkucerova@knihovnakv.cz
Kvasničková Božena odd. knihovních fondů   kvasnickova@knihovnakv.cz
Lopatová Ivana technické zpracování   lopatova@knihovnakv.cz
Lorenzová Gerda region, čítárna periodik 354 222 819 lorenzova@knihovnakv.cz
Němcová Michaela, Bc vedoucí služeb, sekretariát 354 222 804, 736 514 048 nemcova@knihovnakv.cz
Nikodémová Karolína   infocentrum 354 222 820 nikodemova@knihovnakv.cz
Ozomová Zuzana   půjčovna 354 222 810 ozomova@knihovnakv.cz
Pačísková Taťána pobočka Lidická, vedoucí, 702 296 533  paciskova@knihovnakv.cz
Pelcová Gabriela  odd. knihovních fondů, katalogizace 733 595 871 pelcova@knihovnakv.cz
Pelcová Jarmila ekonomické oddělení 736 514 045 jpelcova@knihovnakv.cz
Pelešková Karin  půjčovna 354 222 810 peleskova@knihovnakv.cz
Plachá Kateřina   půjčovna 354 222 810 placha@knihovnakv.cz
Plechová Martina vedoucí odd.pro děti 354 222 840, 734 680 262 plechova@knihovnakv.cz
Rauchová Michaela  vedoucí infocentra 354 222 820  rauchova@knihovnakv.cz
Řádová, Mayerová Ivana   půjčovna, balneologická knihovna, MVS 354 222 810, 733 595 873 mayerova@knihovnakv.cz
Siebenbürgerová Anna, Bc.  čítárna periodik 354 222 811 siebenburgerova@knihovnakv.cz  
Svoboda Radek centrální pult, cizojazyčná literatura 354 222 888, 725 755 001 svoboda@knihovnakv.cz
Svobodová Jitka vedoucí odd. regionálních služeb, zástupce ředitele 736 514 029 svobodova@knihovnakv.cz
Šarmírová Eva centrální pult 354 222 888, 725 755 001 sarmirova@knihovnakv.cz 
Tesařová Martina vedoucí čítárny periodik 725 944 308 tesarova@knihovnakv.cz
Trojáčková Silvie  vedoucí centrálního pultu 354 222 888, 725 755 001,  trojackova@knihovnakv.cz
Tůmová Jana čítárna periodik 354 222 811 tumova@knihovnakv.cz
Vegrichtová Dagmar,   centrální pult, 354 222 888, 725 755 001 vegrichtova@knihovnakv.cz
Vlčková Romana  vedoucí A-klubu 354 222 847, 739 322 314  vlckova@knihovnakv.cz
Vodičková Eva, Ing.,   dramaturg pořadů, vzdělávání pro SŠ, dobrovolnictví, 733 595 872  vodickova@knihovnakv.cz
Vopatová Jaroslava   vedoucí ekonomického odd. 604 233 099 vopatova@knihovnakv.cz
Zadražilová Eva, Ing.  půjčovna 354 222 810 zadrazilova@knihovnakv.cz
Zieglerová Jaroslava   vedoucí IT odd. 354 222 850, 730 804 402 zieglerova@knihovnakv.cz
Žáčková Halka   centrální pult 354 222 888, 725 755 001 zackova@knihovnakv.cz
Žikeš Dan, Bc,   půjčovna 354 222 810 zikes@knihovnakv.cz