Knihovna usiluje o získání grantu na kurs češtiny pro Ukrajince

Knihovna usiluje o získání grantu na kurs češtiny pro Ukrajince

Knihovna usiluje o získání grantu na kurs češtiny pro Ukrajince

Krajská knihovna Karlovy Vary soutěží v grantovém řízení nazvaném „ČSOB pomáhá regionům“, aby získala finanční podporu na realizaci kurzu češtiny pro ukrajinské uprchlíky. V neděli 5. června 2022 začala finanční sbírka, která potrvá do 6. července 2022. Čím víte peněz projekt získá ze sbírky, tím vyšší bude částka od ČSOB.  Maximální podpora činí 50 000 Kč, minimální 10 000 Kč. Prosíme tedy o příspěvek na náš projekt, abychom mohli od září otevřít kurz češtiny pro ukrajinské uprchlíky a pomohli jim zapojit se do běžného života v našem kraji.

Podrobný popis našeho projektu najdete zde