Knihovna nabízí e-knihy v ukrajinštině

Knihovna nabízí e-knihy v ukrajinštině

Knihovna nabízí e-knihy v ukrajinštině

Knihy jsou volně dostupné na devíti počítačích pro veřejnost. Návštěvníci je najdou v samostatné složce na ploše, označené книги укр. V ní je uloženo celkem 56 knih a 132 učebnic, které uvolnila ukrajinská nakladatelství. Knihy i učebnice jsou ve formátu .pdf, návštěvníci si je mohou přímo na PC číst, stáhnout na USB disk nebo uložit na virtuální úložiště.

Složka je dostupná na dvou terminálech v Infocentru, třech v čítárně, dvou v půjčovně a dvou v oddělení pro děti. Zájemci v ní najdou dětské knihy nakladatelství Stari lev, Ranok a La Barabuka  a učebnice pro 1. – 4. a 9. ročník základních škol.