Knihovna bourá bariéry a je otevřeným místem

Knihovna bourá bariéry a je otevřeným místem
Krajská knihovna Karlovy Vary se tradičně věnuje práci se zdravotně znevýhodněnými čtenáři a neustále hledá nové možnosti jak své služby pro tuto cílovou skupinu zlepšit, a tím zvýšit uživatelský její uživatelský komfort.
 

Tisková zpráva č. 4/2017

Díky podpoře dlouholetého partnera knihovny Nadace ČEZ, bylo možné upravit a dovybavit oddělení pro handicapované.

„Do oddělení byly doplněny stoly pro návštěvníky, stůl a notebook pro lektory, kteří tu přednášejí, a také nové promítací plátno. Vytvořili jsme příjemný prostor, do kterého můžeme pozvat asi 30 účastníků na besedy, přednášky, kurzy či tvořivé dílny a mnohé další populární aktivity.“ Uvedla Jitka Tichá, knihovnice, která má toto oddělení a práci se zdravotně znevýhodněnými čtenáři v krajské knihovně primárně na starosti.

Do fondu oddělení přibyly také pomůcky, které nabízí knihovna svým zrakově handicapovaným čtenářům k vyzkoušení. Takto se s nimi mohou zdarma seznámit, vyzkoušet si jejich funkčnost a praktičnost před tím, než se třeba rozhodnou pořídit si domů vlastní.

K těm, kterými již knihovna disponuje, jako jsou mluvicí a hmatové hodiny, určovač barev, hlásič hladiny, párovač ponožek, přibyla ještě elektronická lupa a mini alarm.

Návštěvníci se mohou nově také seznámit s hmatovými hrami. Krajská knihovna pro rozšířila svůj fond o Scrabble pro nevidomé, pexeso pro uši a také populární deskové hry Člověče nezlob se, šachy a Mlýn určené nevidomým hráčům.

Oddělní pro handicapované však neslouží pouze nevidomým. Nabízí také zábavné a vzdělávací hry pro seniory, pomůcky pro aktivizaci paměti a pro rozvoj duševních schopností. Z těchto pomůcek jsou k dispozici např. Karty s příběhy, Cesta životem, Moře emocí, Dixit, Kvíz o příslovích, Set a další.

Díky podpoře dalšího dlouholetého partnera knihovny Konta Bariéry, byl doplněn fond zvukových knih o 150 nových titulů, např. „Ostrov Entry“ velmi populárního autora detektivek Petera Maye nebo například  Best of William Shakespeare a mnoho dalšího. Dalších 200 zvukových knih na CD bylo do fondu oddělení zařazeno díky podpoře Ministerstva kultury ČR a jeho programů.

V současné době tak oddělení pro handicapované nabízí zhruba 4 tisíce zvukových knih, rozhlasových dramatizací a dalších typů populárního mluveného slova. Nejen nevidomí, ale všichni ti, kterým zdravotní handicap znemožňuje číst tištěný text, teď mají velký výběr z nejrůznějších žánrů.

Mluvené slovo si v odd. pro handicapované mohou ale půjčit i zdraví čtenáři. Jitka Tichá vysvětluje: „Čtenářům bez zdravotního omezení můžeme půjčit všechny tituly, které nebyly pořízeny Knihovnou a tiskárnou Karla Emanuela Macana. V katalogu knihovny jsou zvukové knihy určené výhradně nevidomým označeny, takže čtenář okamžitě zjistí, zda si vybraný titul může zapůjčit či ne.“

Seznam CD s mluveným slovem, které si mohou půjčit i čtenáři bez zdravotního handicapu.

Navíc bylo oddělení také dovybaveno přehrávači zvukových knih, které si mohou, spolu s výpůjčkou „četby“, nevidomí čtenáři zdarma zapůjčit.

Ale nejenom o výpůjčkách je práce oddělení. Je také určeno k setkávání a rozvoji komunitního života. Například senioři se zde scházejí k trénování paměti, handicapovaní i zdraví posluchači si každou poslední středu v měsíci mohou přijít při kávě poslechnout hlasité čtení ze zajímavých knih domácích i zahraničních autorů, které jim zprostředkovávají knihovnice.

Pro handicapované seniory z domovů pro seniory probíhají pravidelné „Hrátky s pamětí“. Konají se zde výtvarné a tvořivé dílny, besedy a přednášky pro nejrůznější cílové skupiny čtenářů a návštěvníků knihovny.

Krajská knihovna Karlovy Vary se snaží neustále odstraňovat bariéry, které by mohly některým uživatelům bránit ve využívání jejích služeb a je hrdá na to, že je stále více otevřeným místem pro všechny skupiny uživatelů, včetně zdravotně či jinak znevýhodněných, a přispívá tak k jejich integraci do ostatní společnosti.