Kamenná krása Karlovarska a Johann Wolfgang Goethe

Kamenná krása Karlovarska a Johann Wolfgang Goethe

Kamenná krása Karlovarska a Johann Wolfgang Goethe

​Kamenná krása Karlovarska a Johann Wolfgang Goethe, to je název výstavy, kterou jsme ve spolupráci se Státními okresními archivy Karlovy Vary a Cheb, hradem Loket a geologem Milanem Gebouským zahájili podzimní výstavní sezónu. Expozice představuje slavného básníka a spisovatele J. W. Goetha jako badatele a mineraloga, který přispěl významnou měrou k poznávání místních přírodnin. Návštěvníci uvidí celkem 76 fotografií minerálů z Karlovarského kraje, dále pak minerály přímo z kolekce J.W. Goetha a ze sbírek regionálních geologů. Zvláštní místo pak zaujímají vzorky goethitu, minerálu pojmenovaném po proslulém básníkovi a tajném radovi. Expozici doplňují dokumenty ze Státních okresních archivů Karlovy Vary a Cheb dokumentující Goethovy pobyty v Karlových Varech i jeho sběratelskou a badatelskou činnost. Výstavu můžete shlédnout zahájí vernisáž ve čtvrtek do 27. září 2022. Její součástí pak bude seminář s přednáškami na téma Kamenná krása Karlovarska a Johann Wolfgang Goethe, který se uskuteční 22. září 2022 od 17 hodin.