Jak se stát čtenářem?

Jak se stát čtenářem?
Registrace čtenářů a realizace výpůjček probíhá u centrálního pultu v hale knihovny.
(ilustrační foto: centrální pult)

Jak se stát čtenářem?

 • potřebujete platný občanský průkaz nebo pas a finance na zaplacení ročního registračního poplatku (ceník)
 • získáváte registrační průkaz, kterým se prokazujete při požadavcích na služby knihovny (průkaz je nepřenosný na jinou osobu)
 • s dítětem mladším patnácti let přijde poprvé do knihovny rodič podepsat přihlášku a prohlášení, že souhlasí s přístupem svého dítěte na internet; do přihlášky dítěte se uvádí e-mailová adresa a telefon rodiče, knihovna v případě potřeby komunikuje přímo s rodičem

Předregistrace

 • pro možnost rezervace dokumentů nebo objednávání meziknihovní výpůjční služby je pro dosud neregistrované čtenáře možnost předregistrace v on-line knihovním systému
 • při první návštěvě knihovny předregistrovaný čtenář podepíše přihlášku a zaplatí registrační poplatek

Poznámky k registracím a průkazům

 • registrační průkaz vystavený Krajskou knihovnou Karlovy Vary platí v knihovně ve Dvorech a na pobočce Lidická
 • po zaplacení poplatku je registrace aktivována na 12 měsíců
 • průkaz se nevystavuje při jednorázovém vstupu (jednorázové absenční výpůjčce) a při půjčování lázeňským hostům; v těchto případech slouží jako doklad výpis o výpůjčce; v těchto případech knihovna vybírá zálohu za vypůjčené dokumenty

Výhody pro registrované čtenáře!

 • výpůjčky dokumentů mimo knihovnu
 • práce s vlastním čtenářským kontem - prodlužování výpůjček na dálku, rezervace požadovaných dokumentů, možnost objednávání meziknihovní výpůjční služby nebo rešeršních služeb
 • internet zdarma
 • možnost posílání novinek a oznámení o pořadech pořádaných knihovnou na uživatelovu e-mailovou adresu - tuto službu si můžete objednat

 

 

Studijní oddělení - Lidická
Studijní oddělení - Lidická
Lidická 40, Karlovy Vary
 zobrazit na Google