Informace o krajské knihovně v českém znakovém jazyce

Informace o krajské knihovně v českém znakovém jazyce
Informace v českém znakovém jazyce připravil pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary Miroslav Plachý.

Kontaktní osoba

Knihovnice ovládají znakový jazyk

Oddělení pro handicapované

Technika pro neslyšící

Přihlášení do knihovny

Parkování u knihovny

Otevírací doba knihovny

Jak hledat knihy

Velký sál - indukční smyčka

Vracení knih do Biblioboxů

Nabídka pro neslyšící