Hrnečku vař nám pohádku

Hrnečku vař nám pohádku
Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Hrnečku vař nám pohádku, kde děti měly nakreslit hrneček, ze kterého by rády pily.
16. 9.2019