ECDL akreditované středisko

ECDL akreditované středisko
Koncept počítačové gramotnosti ECDL.
 

Koncept ECDL

Proč ECDL?

CO MŮŽE ECDL PŘINÉST JEDNOTLIVCŮM?

 • ECDL CERTIFIKÁT … mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni, a to nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s počítačem
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle "objeví spoustu nového"
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

CO MŮŽE ECDL POSKYTNOUT ZAMĚSTNAVATELŮM?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech, neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat" a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVĚ POSOUDIT … počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ … na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ECDL ("5P")

 • MĚŘITELNOST … všechny certifikační programy mají definovány své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
 • PRAKTIČNOST … drtivá většina otázek a úkolů je "ze života", testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi
 • STANDARDIZACE … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • OBJEKTIVITA … je zjišťována mezinárodně platnou metodikou hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekcí kvality a národními profesními neziskovými organizacemi, které jsou garanty kvality procesu testování
 • NEZÁVISLOST … testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů

Koncept počítačové gramotnosti ECDL

 • Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl výpočetní techniku a její programové vybavení zejména na trhu práce úspěšně a efektivně využívat.
 • Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen (v ČR aktuálně nedostupné). Řada zemí provozuje další, tzv. Endorsed programy, které jsou zaměřeny na specializované oblasti používání počítačů, například ECDL 3D CADECDL Electronic SignatureECDL e-Kids a další.
 • Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti, a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.
 • Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL StartECDL CertifikátCertifikát ECDL AdvancedCertifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular),které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ICDL (ECDL) raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.

V konceptu ECDL je nyní zapojeno 148 zemí.

ECDL v Krajské knihovně Karlovy Vary

Vzdělávací centrum Krajské knihovny Karlovy Vary je od ledna 2015 akreditovaným testovacím střediskem pro ECDL (jediným v Karlovarském kraji v tomto rozsahu) pro tyto moduly:

M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows 7

M3  - Zpracování textu (Word Processing)

je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word 2010, ale i v prostředí programu  LibreOffice Writer.

M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets)

je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel 2010, ale i v prostředí programu LibreOffice Calc.

M5 - Použití databází (Using Databases)

je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí OpenOffice Base.

M6 - Prezentace (Presentation)

je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint 2010, ale i v prostředí programu typu LibreOffice Impress.

M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Thunderbird, Internet Exploreru, ale i v prostředí jiných prohlížečů - Google Chrome, Mozilla Firefox.

M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)

je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Gimp.

M10 - Tvorba webových stránek (Web Editing)

je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí KompoZer, PSPad.

M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)

se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů.

M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)

je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost.

video New ECDL

Více informací o konceptu ECDL, aktuálních termínech testování a podmínkách testování, naleznete na www.ecdl.cz

Informace:
Jaroslava Zieglerová
tel. 730 804 402
email: zieglerova@knihovnakv.cz