Život s postižením

Život s postižením

Přednáška
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: studovna v nové budově depozitního skladu ve Dvorech
Datum: 18.10.2021 17:00 - 19:00
/akce/zivot-s-postizenim-a14740.htm
Text

Krajská knihovna Karlovy Vary Vás zve 18. října 2021 v rámci tradičního tematického dne ŽIVOT S HANDICAPEM na besedu s Ing. Pavlem Bráborcem, MBA z Denního centra Mateřídouška, o.p.s.

Hlavním tématem odpolední besedy bude život pečujících rodin a těžkosti spojené s domácí péčí o zdravotně handicapovaného člena rodiny.

18. 10.       17:00     ŽIVOT S POSTIŽENÍM

Místo konání: studovna v nové budově depozitního skladu ve Dvorech
(nová budova těsně přiléhající k hlavní budově knihovny)
Vstup: zdarma

Život s postižením

Přiblížení aktuální situace pečujících rodin i těžkostí spojených s domácí péčí. Kdo a jak může pečujícím rodinám nabídnout pomoc. Reflexe dlouholeté praxe poskytovatele sociálních služeb i vlastních rodičovských zážitků. V rámci besedy proběhne autorské čtení vybraných úryvků z knihy Život s postižením. Bude nabídnut prostor pro dotazy. Besedu bude moderovat pan Miloš Bělohlávek.

Anotace knihy Život s postižením aneb Po cestách hledání, která bude v rámci besedy také představena a jejímž autorem je Ing. Pavel Bráborec:

Příchod dítěte s postižením do rodiny s sebou přináší řadu těžkých situací. Autor nabízí na půdorysu vlastního životního příběhu ve dvanácti zastaveních témata úzce související s vhodným nastavením modelu domácí péče. Svět lidí s mentálním postižením je pro mnohé stále velkou záhadou. Je to svět obestřený řadou nesmyslných předsudků.  Autor vnímá postižení ne jako vadu či omyl přírody, nýbrž jako variantu života nabízející cosi pozitivního i smysluplného. Člověk s postižením může být původcem dobra nejen pro rodinu, ale i pro společnost. Jednotlivá zastavení jsou zakončena životem prověřenými  radami. Pro odlehčení jsou přidány veselé historky z rodinného života. Při péči o dítě s postižením lze zažít i humorné chvíle. Pravda, pobavení se často dostavuje až s jistým časovým odstupem.  

V rámci tematického dne ŽIVOT S HANDICAPEM proběhnou také dopoledne besedy pro studenty karlovarských středních škol.

Kromě besedy s Ing. Pavlem Bráborcem z  Denního centra Mateřídouška, o.p.s. absolvují studenti také přednášku Olgy a Jiřího Tomášů z o.p. s. Pomocné tlapky
o výcviku asistenčních, vodicích a canisterapeutických psů včetně praktických ukázek takového výcviku.

Odpoledne proběhne v oddělení pro handicapované také společenské setkání našich slabozrakých a nevidomých čtenářů, které bude zpestřeno hlasitým dramatickým čtením karlovarských divadelníků.


Novinky na e-mail