Program na září 2021

Září 2021
22. 9.
středa

Cyklus výtvarných dílen pro seniory a ZTP (16:00 - 18:00)

Výtvarné dílny pro seniory a zdravotně znevýhodněné podpořené MKČR.