Z cestovních skicáků

Výstava pod názvem Petra Srnada je již jeho třetí výstavou v kavárně v Krajské knihovně ve Dvorech. První byla výběrem EX-LIBRIS, druhá pak ukázkami knižních ilustrací.
 

Z cestovních skicáků

Výstava
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - kavárna
Datum: 04.06.2014 10:00 - 17:00
/akce/z-cestovnich-skicaku-a1184.htm
Text

Na naší zeměkouli už není dnes místa, které by našim zrakům zůstalo utajené. Pomocí moderní techniky, kamer, družic apod. se dozvídáme obrazem i zvukem o nejzapadlejších koutech naší planety.

V tomto kontextu působí poněkud směšně, že nám zde kdosi předvádí své cestovní náčrtky v převážně kapesních formátech, jako malířovo putování po středomoří.

Není tomu však tak dávno, kdy prostému obyvateli střední Evropy bylo zatěžko vycestovat do středomořského prostoru Řecka a jeho ostrovů, či oblasti Itálie,  Chorvatska či Turecka. Romantika těchto přímořských krajů nás vždy přitahovala jak svou kulturou, tak i sluncem a neporušenou modří nad hlavou. Láká nás i podivnost jihu, jeho malebnost a odlišnost lidí a jejich života.

Výstava kreseb ztvárňuje osobní zaujetí místy a lidmi, které jsem v těchto krajích poznal. Jsou to převážně jen kusé záznamy, ale možná vypovídají víc nebo jinak, než běžné fotografie nebo již hotová díla výtvarná. Nebuďme lhostejní k tomu, co v nás zanechalo nějakou stopu či opojení.

Záleží jen na divákovi, zda jej cosi osloví a jak se s těmito záznamy, charakteru ryze osobně intimního, vyrovná.

Karlovy Vary, březen 2014
Petr Strnad


Novinky na e-mail