Významné osmičkové roky 20. století

Významné osmičkové roky 20. století a jejich odraz v našem regionu
1818, 1938, 1948, 1968
Čtyřdílný cyklus přednášek regionální historika PhDr. Jakuba Formánka, který bude zaměřen na významné osmičkové roky 20. století, které významně ovlivnily vývoj a další směřování naší země. Krom představení kontextu doby, politického pozadí jednotlivých událostí a jejich odrazu v životě lidí se zaměříme zejména na dopad těchto událostí na život v našem regionu.
 

Významné osmičkové roky 20. století

Přednáška
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 11.10.2018 17:00 - 19:00
/akce/vyznamne-osmickove-roky-20-stoleti-a8125.htm
Text

11. 10. 2018, 17.00

1918

Rok vzniku nové republiky nebyl pro náš region jednoduchý. Původní obyvatelstvo se vznikem nesouhlasilo, což vyvolalo velké nepokoje, které vyeskalovaly v národnostní nevraživost. Přednáška přiblíží vývoj v celém státě s jednotlivými sondami do regionu.

25. 10., 17.00

1938

Rok 1938 znamenal pro Československo nejen definitivní zánik státu, ale i konec ideje o možném národnostní soužití. Karlovarský region se stal místem významných potyček mezi nacistickými polovojenskými organizacemi a československými ozbrojenými složkami. Výsledkem zářijových událostí roku 1938 bylo odtržení pohraničí a jeho připojení k Třetí Říši.

15. 11., 17.00

1948

Únorový převrat roku 1948 zasáhl celou republiku a ukončil tři roky trvající pokus o návrat k předválečnému stavu. Karlovarský region je v této době velmi specifickou oblastí se silnou podporou KSČ, která je jedním z neblahých důsledků nešťastného odsunu německého obyvatelstva.

13. 12., 17.00

1968

Karlovarsko patří mezi regiony, které tvoří hranici se zemí, která se účastnila přepadení a okupace Československa v roce 1968. Zároveň s tím se jedná o oblast, která patřila mezi místa, odkud obyvatelstvo utíkalo na Západ.

                  


Nadcházející akce

Novinky na e-mail