Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Přednáška
Pro: Senioři
Vstupné: 290 Kč
platba v hotovosti na místě 350 Kč
Místo: Pobočka Lidická
Datum: 24.11.2022 10:00 - 13:15
/akce/univerzita-tretiho-veku-a16047.htm
Text

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary připravila cyklus přednášek humanitního zaměření jako nabídku pro naplnění volného času seniorů z lázeňského města i jeho okolí. Jedná se o první cyklus v rámci tohoto programu Univerzity třetího věku (U3V). V případě volné kapacity je přístupný i dalším zájemcům, např. z řad pedagogů. Nabízíme v něm témata z dějin a religionistiky, které zajistí akademičtí pracovníci naší nejstarší a nejprestižnější univerzity. ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. je historik zaměřující se na dějiny Itálie a česko-italských a česko-vatikánských vztahů. Je spoluautorem několika televizních dokumentů a prezidentem Asociace Univerzit třetího věku České republiky. Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. je jedním z předních teologů Církve československé husitské a proděkanem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. je religionistkou dlouhodobě se zaměřující na indiánská náboženství Mezoameriky a na současnou alternativní spiritualitu.

Na prvotní cyklus navážou v letním semestru roku 2023 další přednášky Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy (HTF) v Karlových Varech s novými tématy. Absolventi čtyř těchto cyklů z řad U3V budou moci v případě zájmu obdržet při slavnostní promoci v historické aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze diplom.

Přednáškový cyklus U3V je určen pro zájemce v penzijním věku, poplatek za 12 hodinový cyklus (3x4 vyučovací hodiny) činí 290 Kč při převodu na účet, 350 Kč při platbě v hotovosti.

V případě zájmu je třeba nejpozději do 1. listopadu 2022 zaplatit zápisné ve výši 290 Kč na účet Husitské teologické fakulty UK č. 66661389/0800, (IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX). Při platbě je nutno udat variabilní symbol 1999 a uvést do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a heslo U3V KV.

Hotovostní platba je možná (v případě volné kapacity přednáškového sálu) před začátkem první hodiny 10. listopadu na místě. V případě hotovostní platby činí částka 350 Kč.

Přihlášky budou k dispozici na infocentru krajské knihovny nebo na pobočce Lidická.

S dotazy se mohou zájemci obracet na e-mail paciskova@knihovnakv.cz  nebo mobil 702 296 533

 

Témata a přednášející:

Čtvrtek 10. listopadu 2022,  10.00 – 13.15

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Karel IV. jako válečník

  • Divoké mládí budoucího českého krále a římského císaře
  • Renesanční papežství 15. století
  • Humanisté, politici, mecenáši i „popularizátor“ českých dějin

Čtvrtek 24. listopadu 2022 10.00 – 13.15

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Církve pod vládou hákového kříže

  • Odpor, odboj a kolaborace církví s nacismem v letech 1933-1945 v Německu a v českých zemích

Čtvrtek 1. prosince 2022 10.00 – 13.15

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.: Čemu věřili staří Mayové

  • Mýty, bohové a krvavé rituály

Novinky na e-mail