UMPRUMka v A-klubu

Výstava prací žáků učebních oborů Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary.

UMPRUMka v A-klubu

Výstava
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - A-klub
Datum: 02.09.2016 09:00 - 19:00
/akce/umprumka-v-a-klubu-a4780.htm
Text

Na výstavě se představí žáci oboru Výrobce a dekoratér keramiky a Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla.

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Absolvent učebního oboru je připraven pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby. Žáci se seznamují se základními vlastnostmi skla, jeho tavením, tvarováním i zušlechťováním.

Sklář – žáci získávají základní foukačské dovednosti v ruční výrobě užitkového a dekoračního skla. Jsou schopni samostatné práce ve sklářské dílně i spolupráce na novém výrobku s renomovanými výtvarníky.

Brusič skla – žáci se učí brusičským činnostem od prvotního opracování výrobku přes broušení jednoduchých tvarů po náročnější dekorativní broušení.

Tříleté studium učebního oboru je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Absolventi mají jistotu zaměstnání ve sklárně Moser a.s Karlovy Vary, která jim nabízí po vyučení náborový příspěvek a mnoho dalších zaměstnaneckých benefitů.

Výrobce a dekoratér keramiky

Absolvent učebního oboru má odborné vzdělání pro práce v keramické výrobě včetně výroby porcelánu.

V prvním ročníku se žáci učí základním technologiím výroby a zdobení keramiky. Od druhého ročníku si volí jedno ze čtyř zaměření. Zaměření modelář a ruční malba nabízí Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary jako jediná v celé České republice.

Keramik – žáci jsou připravováni pro práci ve všech odděleních výroby porcelánu a keramiky. Absolventi jsou připraveni samostatně vyrábět keramiku ve vlastní keramické dílně, nebo u výrobců keramiky.

Modelář –žáci se učí zvládnout techniku výroby modelů, forem a rozmnožovacích zařízení pro keramické a porcelánové výrobky.

Malíř – žáci se naučí zvládnout celý proces malby na porcelán a keramiku od příprav barev a štětců po dekoraci různými technikami.

Ruční malíř –žáci se učí reprodukovat malbu na porcelán podle předloh starou technikou ruční malby.

Tříleté studium učebního oboru je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosaženém vzdělání je výuční list.

69. let historie učebních oborů v Karlových Varech

V roce 1947 vzniká závodní učňovská škola v prostorách vyhořelé porcelánky ve Staré Roli. Od roku 1958 je ustaveno Odborné učiliště Karlovarský porcelán Stará Role. V roce 1979 je zařazeno do sítě středních odborných učilišť, vyučuje tříleté učební obory - keramik, modelář, malíř a přebírá i výuku sklářů a brusičů pro sklárnu Moser a.s. Karlovy Vary. V roce 2006 se Střední odborné učiliště keramické a sklářské z rozhodnutí KÚ Karlovy Vary slučuje se Střední průmyslovou školu keramickou v Rybářích. Po tomto sloučení se mění název školy na Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary. Praktická výuka sklářského oboru „Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla“ probíhá ve sklárně Moser a.s. Karlovy Vary,  keramický obor „Výrobce a dekoratér keramiky“ v budově školy a na pracovištích výrobců porcelánu nejen v Karlovarském kraji.

Od 1.9.2016 je název školy Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary.

 


Novinky na e-mail