Týden knihoven

Týden knihoven.
V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
 

Týden knihoven

Týden knihoven
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
Datum: 08.10.2016 09:00 - 15:00
/akce/tyden-knihoven-a5122.htm
Text

Motto 20. ročníku akce Týden knihoven v Krajské knihovně Karlovy Vary je

„Braňme knihu“.

Jako každý rok naplánovala Krajská knihovna Karlovy Vary na Týden knihoven akce pro nejrůznější věkové i zájmové skupiny čtenářů tak, aby byli stávající čtenáři spokojeni a noví, potenciální uživatelé, si mohli vyzkoušet, co vše knihovna nabízí.

  • Čtenářská amnestie

V Týdnu knihoven mohou čtenáři vrátit všechny knihovní jednotky, které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za pozdní vrácení. V praxi to znamená, že všem čtenářům, kteří v tomto týdnu vrátí půjčené knihy, časopisy atd., budou prominuty poplatky za upomínky a zpozdné. 

  • Roční registrace zdarma

Pro všechny nové čtenáře, kteří se v Týdnu knihoven poprvé zaregistrují.

  • Facebooková soutěž

U příležitosti Týdne knihoven  jsme pro naše uživatele připravili facebookovou soutěž. Bude probíhat od 3. 10. do 7.10 2016. Třikrát v tomto týdnu na najdou na našem profilu ukázku z knihy. Jejich úkolem bude vybrat ze čtyř možností správný název knihy a jejího autora. První,  kdo  správně odpoví, získá poukaz na nákup knih v hodnotě 500 korun.
Na facebookovém profilu Krajská knihovna Karlovy Vary

  • Soutěž pro čtenáře a uživatele knihovny

Vědomostní soutěž „Co víte o knihovně a literatuře?“ Úkolem soutěžícího je vytáhnout z nádoby otázku, napsat správnou odpověď a hodit ji do druhé nádoby. Na lístečku musí být uvedeno jméno a například číslo čtenářského průkazu nebo adresa, email atd. Tři vylosovaní, ze všech správných odpovědí, získají poukázku na nákup knih v hodnotě 500,- Kč. Losování proběhne po ukončení Týdne knihoven.
U centrálního pultu ve Dvorech.

  • Velká knižní ŠIFROVAČKA

Dokážeš najít v katalogu správné umístění knihy?
Na knižní zarážce v regálu se správným jménem autora najdeš otázku.
Všechny informace ti podají knihovnice z oddělení pro děti.
Hry se může zúčastnit hráč do 15 let.
Pořádá odd. pro děti Dvory

  • Video soutěž pro děti do 15 let „VODAKVA“

Co si představujete pod pojmem Vodakva? Vidíte fantastický svět, pohádku či dokument?
Podělte se s námi o své vize a pošlete soutěžní video.
Natočte video na téma „Vodakva“ a pošlete jej na FB knihovny. Maximální délka videa činí 180 vteřin.
Soutěžní práce můžete posílat od 10. října do 5. prosince 2016.
Zúčastnit se může jednotlivec či skupina dětí do 15 let.
Pořádá odd. pro děti Dvory

  • 10. ročník Literární soutěže pro amatérské autory:

Více informací na webu knihovny od 3. 10. 2016; včetně odhalení patrona letošního ročníku, motta soutěže a pravidel.
Soutěžní příspěvky musí autoři vkládat přes webový formulář ne webu knihovny.

  • Vyhlášení výsledků Lesy kolem nás 4. 10.  od 16:00 sál Dvory

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti Lesy kolem nás, která se letos konala s podtitulem LESNÍ HERBÁŘ. Spolupráce s Lesy ČR, s. p. Do soutěže se zapojilo 18 knihoven a do soutěže bylo zasláno celkem 250 dětských prací.

  • 3. slavnostní setkání knihovníků Karlovarského kraje 5. 10. od 16:30 hodin

V rámci programu proběhne vyhlášení nejlepšího dobrovolného knihovního Karlovarského kraje a nejlepší profesionální knihovny KK. Bude také
uděleno ocenění za celoživotní přínos k rozvoji knihovnictví Karlovarského kraje.
Koná se pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.

  • Absenční půjčování deskových her

V rámci Týdne knihoven bude nabídnuta nová služba absenční půjčování stolních her. Seznam naleznou zájemci v Aklubu nebo na webu knihovny. Hry se budou půjčovat na 14 dní, zdarma.
A-klub

 


Novinky na e-mail