Relikviář pro každého

Seznámení s historií a napínavým osudem naší druhé nejcennější zlatnické památky relikviářem sv. Maura, který je vystaven na zámku Bečov.

Relikviář pro každého

Přednáška
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 18.11.2015 16:30 - 19:00
/akce/relikviar-pro-kazdeho-a3586.htm
Text

Relikviář svatého Maura

Relikviář svatého Maura je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty, je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty, přestože je starší a umělecké práce jsou zde provedeny ve větším rozsahu.

Relikviář sv. Maura měl velice pohnutý osud. Jeho objevení v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. stol. v tehdejším Československu. Jeho záchrana probíhala od roku 1991 do roku 2002. 

Stručná historie relikviáře

  • Relikviář sv. Maura byl vyroben v první polovině 13. století na zakázku benediktýnského kláštera ve Florennes (nacházející se na území Belgie). Uvnitř se nachází kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře.
  • Po Francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen. Relikviář se ocitl, v sakristii spřáteleného farního kostela mezi starým nábytkem. Byl částečně poškozen a od církevní rady jej odkoupil roku 1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin. Svým nákladem jej nechal zhruba v polovině 19. století opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a roku 1889 jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou.
  • V roce 1945, po vydání tzv. Benešových dekretů, museli Beaufort-Spontinové opustit republiku. Relikviář byl uschován do zásypu podlahy hradní kaple Navštívení Panny Marie. A zde mizí stopa relikviáře sv. Maura na dlouhých 40 let.
  • Novodobá historie relikviáře sv. Maura se začíná odvíjet od roku 1984, kdy o odkoupení blíže neurčené historické památky, ukryté na území československé republiky, projevil zájem obchodník z USA Danny Douglas. K vyjednávání byli přizváni také kriminalisté, kterým se díky několika indiciím podařilo vytipovat o jaký předmět šlo.
  • 4. listopadu 1985 začali kriminalisté prohledávat celý bečovský areál a 5. listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven.
  • Důsledkem nevhodného uložení  ve vlhké zemi byl relikviář ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné zrestaurování. Restaurátorské práce byly naplno započaty v roce 1991 a trvaly jedenáct let.
  • Od roku 2002 je relikviář sv. Maura vystaven opět na zámku Bečov.

Model relikviáře sv. Maura

Dotykový model relikviáře sv. Maura vznikl v roce 2011 jako výsledek spolupráce Státního hradu a zámku Bečov, Věznice horní Slavkov a Přírodní školy o.p.s. Pomůcka, určená původně zrakově postiženým, se brzy stala spolehlivým pomocníkem rovněž při práci s dětskými návštěvníky zámku.

Díky modelu, zhotovenému ve velikosti 1:1, mohou být dětem přístupnou formou vysvětleny výrazy, které se vztahují k dané problematice - relikviář, relikvie, světec apod. Děti mají možnost se aktivně zapojit do prohlídky – objevovat simulovaný obsah skutečného relikviáře a za pomoci lektora a animovaného filmu správně umisťovat jednotlivé odnímatelné části výzdoby – sošky svatých a kruhové reliéfy vyprávějící příběhy z jejich životů. Díky komiksu, který si odnáší domů, se rovněž dozví vše o osudu této památky.

Ideální pro děti ve věku I. Stupně ZŠ

 


Novinky na e-mail