Osobní doklady v proměnách času

Výstava archiválií ze soukromé sbírky Bohuslava Karbana.

Osobní doklady v proměnách času

Výstava
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - centrální hala
Datum: 27.05.2017 09:00 - 15:00
/akce/osobni-doklady-v-promenach-casu-a6081.htm
Text

Výstava archiválií ze soukromé sbírky Bohuslava Karbana.

Pořádáno ve spolupráci se Státním okresním archivem Karlovy Vary.

Doprovodná akce

pořádaná ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje,
Odborem cizinecké policie

17. 5. 2017
prohlídka SCHENGENBUSU

 

od 12:00 do 18:30 hod
si zájemci mohou prohlédnout zcela nového unikátního pomocníka cizinecké policie tzv. „schengenbus“, speciální policejní vůz, vybavený nejmodernější policejní technikou k odhalení padělaných dokladů

Anotace výstavy:

Na této, poněkud netradiční výstavě bychom Vám chtěli představit historii věcí pro nás tak zcela běžných, že si mnohdy ani neuvědomujeme, že je po kapsách, v kabelkách, pohozeny na sedačkách našich aut nebo uloženy kdesi ve skříni vlastně máme. Jejich potřeba však zpravidla nastane při jednání s úřady, bankami, zaměstnavateli nebo při cestováním do ciziny.

Jsou to naše osobní doklady.

Kdy a kde vznikla potřeba někoho jakkoliv evidovat, někam jej zapsat, vést si o něm záznamy to asi přesně nezjistíme.

Mít své otroky nebo poddané pod kontrolou to byla asi potřeba každého panovníka.

V dávných dobách samozřejmě vznikla i potřeba cestování za obchodem a cestovatel či panovníkův vyslanec měl zapotřebí nějakého dokumentu, který by mu zajišťoval bezpečný průchod cizím územím.

Prvními cestovními doklady v našem pojetí byly listiny, vydávané jednotlivým osobám panovníky nebo vysokými šlechtici. Tyto průvodní listy od středověku u nás nazývané glejty (z německého der Geleitbrief),potvrzovaly ochranu dané osoby či skupiny na určitém území při jeho průchodu nebo pobytu na něm. Takový glejt vydal například Zikmund Lucemburský Mistru Janu Husovi. Listina sice zajišťovala českému reformátorovi ochranu při cestě do Kostnice na koncil, který však Husa odsoudil na hranici. Zikmundem vydaný cestovní doklad neměl právní sílu zvrátit rozsudek církevního shromáždění.

Protože se v dávné minulosti cestovalo zejména po cestách mořských, tedy přes přístavy dostaly doklady název Passe – port tj. průchod přístavem.

S rozmachem měšťanského stavu a především s rozvojem dopravy (železnice, lodní doprava) začaly státní úřady přibližně od poloviny devatenáctého století vydávat občanům cestovní pasy (z francouzského passer, německého passieren, anglického pass – projít, projet),tedy doklady, které jejich držitelům měly zaručit po určité období volný průchod a pobyt na území jiných států.

Na naší výstavě však můžete shlédnout nejen doklady cestovní. Pokusili jsme se představit i doklady typu občanských průkazů, rodných listů oddacích listů, listů domovských, různých druhů vysvědčení či osvědčení a dalších, neméně zajímavých dokladů po našich předcích a to i s informací o jejich účelu a jejich použití.

 


Novinky na e-mail