Obrazy Miloše Kurovského

Výstava obrazů Miloše Kurovského.

Obrazy Miloše Kurovského

Výstava
Pro: Všichni
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - kavárna
Datum: 02.06.2016 09:00 - 17:00
/akce/obrazy-milose-kurovskeho-a4509.htm
Text

Miloš Kurovský se narodil 18. října 1924
v Ostravě.

V mládí byl silně ovlivněn filozofií (např. Kant, Hegel, Nietzche, Schopenhauer atd.),což se projevilo v námětech jeho umělecké tvorby. Po válce se přestěhoval do Prahy, kde se zabýval módním návrhářstvím, fotografií a výtvarnou tvorbou. V šedesátých letech založil v Dubrovníku "Mezinárodní sdružení výtvarníků a literátů", registrované pod UNESCO, jehož byl předsedou. Ve druhé polovině 60. let pravidelně vystavoval jako jeden z prvních "pod širým nebem" ve Františkánské zahradě, v proluce u Národního divadla a na Karlově mostě v Praze; tyto akce se těšily velkému zájmu veřejnosti i sdělovacích prostředků.
Začátkem 70. let objevil novou, unikátní techniku - kombinaci pastelu, veluru a speciálního pojidla, která mu umožnila dosáhnout v obrazech hlubokého matu, který nepůsobí rušivě ani při silném osvětlení.
V polovině 70. let otevřel galerii v Panské ulici, kde se scházeli jak jeho přátelé, zejména hudebníci, tak i široká veřejnost. V 70. a 80. letech uspořádali přátelé a příznivci Miloše Kurovského řadu neoficiálních výstav v zahraničí, např. v SRN, Itálii, USA, Novém Zélandu. Oficiální výstavy prostřednictvím Artcentra proběhly ve Stockholmu a v Západním Berlíně.
Doma se mohla veřejnost s jeho dílem seznámit v "galerii za oknem" na Novém Světě na Hradčanech, kam se autor přestěhoval v roce 1978. Články o této mimořádně působivé a jedinečné galerii se objevovaly v zahraničních novinách, časopisech a turistických příručkách
Tvorba Miloše Kurovského nese prvky science fiction, symbolismu, religiozity a irrealismu. Dle slov autora: „Irrealismus je abstraktní představa, která však má určitou logiku, je to skutečno v neskutečnu." (Na rozdíl od surrealismu - surrealistický obraz vzniká v podvědomí, není kontrolován rozumem, postrádá logiku, je anomální, někdy až šokující.)
Webová prezentace autora: www.kurovsky.cz

 

 


Novinky na e-mail