Největší tajemství Třetí říše

Milan Zacha Kučera v 90 minutové přednášce, obsahující i dva krátké filmy,představí neznámou část historie II. světové války.
Přednáška zaujme milovníky historie, vojenské nadšence, čtenáře například oblíbeného záhadologa Ludvíka Součka a vůbec milovníky záhad.

Největší tajemství Třetí říše

Přednáška
Pro: Všichni
Vstupné: 50 Kč
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 02.11.2017 17:00 - 19:00
/akce/nejvetsi-tajemstvi-treti-rise-a6829.htm
Text

Největší tajemství Třetí říše


Turné s podporou Československé filmové společnosti a jejích televizí WAR Svět válek a celoplošně šířené TV Kinosvět.

Po největší tankové bitvě dějin u Kurska se válečné štěstí obrátilo v neprospěch nacistů. Od té chvíle začínají obrovské podzemní práce v oblasti nedaleko Náchoda, ovšem již na dnešním polském území. Třetí největší polský zámek Ksiaž je přebudováván na poslední hlavní stan Hitlera a jsou v něm provedeny obří podzemní práce – jen hlavní výtahová šachta na centrálním nádvoří zámku měla rozměry ústí 20x25 metrů!
V poblízkých Sovích horách je pak v šesti horách vyvrtáno šest podzemních komplexů, z nichž některé jsou tak velké, že se na nich dá plout na lodích. V přednášce jsou představeny všechny tyto objekty a reálie i legendy spojené s objevováním této pro Čechy skryté části historie.

Posudek předsedy poroty PhDr. Karla Richtera, CSc pro udělení ceny E. E. Kische za literaturu faktu pro rok 2013 za knihu Největší tajemství Třetí říše:

„Kniha je hodnotným příspěvkem k poznání historie závěrečné fáze existence Hitlerovy Třetí říše. Dá se sice polemizovati o výstižnosti jejího názvu, neboť jistě skrývala větší tajemství nejenom v Polsku, ale i na různých jiných místech svého rozsáhlého územního prostoru. Dokonce se v ní ani nepojednává o zázračných zbraních, na nichž se za války za podmínek nejpřísnějšího utajení pracovalo v naději, k níž se nacisté, čím dál zoufaleji upínali, že rázem promění jejich blížící se porážku v ohromující vítězství. To však není podstatné pro hodnocení a ocenění této knihy. Její autor odhaluje naprosto netušené, vpravdě ohromující, přípravy rozvinutí válečné výroby v těsném sousedství českého území, jejichž rozsah vyvolává dodatečné mrazení z poznatku, jak velké nebezpečí pro lidstvo hitlerovský nacismus až do posledních chvil představoval.
Základny Wehrwolfu v Dusznikách , obří úkryty pro uložení trvanlivých zásob potravin a zbraní i cennosti pro Třetí a Čtvrtou říši. Projekt Riese v oblasti česko-polských hranic, komplex Wolfsberg, podzemní výrobní prostory komplexu Wlodarz, podzemní výrobní prostory zámku Ksiaž, tajné vědecko-výrobní centrum Riese. Laboratoře pod Starým hrádkem, čtyři podzemní patra pod zámkem. Starý hrádek připravován pro výrobu bakteriologických zbraní, podzemní objekt Dorfbach u vesnice Walim, podzemní objekt Mittelberg v katastru Dolních Jugowic, podzemní objekt Gontowa s rozsáhlými štolami, kde pracovali vězni z tábora Gross-Rosen, Komplex podzemních objektů na svazích hory Soboň. Podzemní výrobní komplex Osówka, kde jsou pozůstatky pracovního tábora Dornhau.
Autor sleduje a sděluje čtenářům výsledky hledání a prozkoumávání těchto utajovaných objektů. Porota se rozhodla udělit mu cenu E.E. Kische, jelikož tímto dílem osvědčuje příznačné rysy kischovského pojetí literatury faktu zvídavost a neúnavnou snahu zjišťovat nová, neznámá fakta, odhalovat jejich tajemství a sdělovat výsledky svého úsilí vytříbeným jazykem, čtivě se schopností estetického, emotivně působivého prožitku.“

 


Novinky na e-mail