Existují práva zvířat? Filozofická reflexe

Přednáška pořádaná ve spolupráci s Akademií věd ČR v rámci Týdne vědy a techniky.

Existují práva zvířat? Filozofická reflexe

Přednáška
Pro: Studenti SŠ a veřejnost
Vstupné: zdarma
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 03.11.2015 10:00 - 12:00
/akce/existuji-prava-zvirat-filozoficka-reflexe-a3554.htm
Text

V současné době se stále více hovoří o právech zvířat, zvyšuje se právní ochrana zvířat, stále více lidí se stává vegetariány z morálních důvodů. Nicméně problém zůstává otevřený: co vlastně jsou práva zvířat? Existují vůbec práva – práva obecně, nejen práva zvířat? A pokud práva zvířat existují, jaká jsou, jaké je jejich ukotvení v etické teorii a důsledky pro praxi? V přednášce se pokusím představit tři základní přístupy k právům zvířat:

  1. práva zvířat neexistují, protože neexistují práva obecně, ani lidská práva. Přesto musíme radikálně změnit náš přístup ke zvířatům (P. Singer a obecně utilitarismus).
  2. Existují práva, která jsou jak lidská, tak i zvířecí. Zvířata mají práva, stejně jako mají práva lidé – proto je vegetarianismus jedinou morální volbou (T. Regan).
  3. Existují práva, ale pouze práva lidí. O právech zvířat nelze hovořit, neboť nesplňují určité požadavky racionality a nespadají pod ochranu kontraktu (P. Carruthers, kontraktualismus). Výsledkem přednášky bude poukaz na to, že mezi etiky neexistuje shoda, neexistuje žádná široce přijímaná teorie zvířecích práv. Přesto můžeme najít důvody, proč změnit náš přístup ke zvířatům.
Přednášející: Dr. David Černý,
Vystudoval filozofii v Bologni a v Římě; na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze právě končí postgraduální studium bioetiky. Je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR. Věnuje se etice, bioetice, analytické filozofii a filozofii práva. Je hlavním autorem nebo spoluautorem několika monografií a autorem mnoha odborných studií v ČR i zahraničí.
 
 
 

Novinky na e-mail