Drum circle

Skupinové relaxační bubnování.
Skupinová bubnování bude probíhat pro dvě skupiny zájemců po 50.
První začíná v 15:30 a druhá v 17:00 hodin.

Na akci je třeba předem se přihlásit v A-klubu krajské knihovny a zakoupit si vstupenku.

Drum circle

Hudební pořad
Pro: Všichni
Vstupné: 50 Kč
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 27.05.2014 15:30 - 18:00
/akce/drum-circle-a1312.htm
Text

Metoda Drum Circle k nám přišla ze Spojených Států, kde je velmi oblíbená již od 70. let. Navazuje ale na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Kořeny Drum Circle tedy sahají na úplný začátek lidského společenství. Některé národy bubny nepoužívaly (např. Australané),ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné všem kulturám.

Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například i posílení imunitního systému.

Jak to vypadá?
Účastníci sedící v kruhu hrají na různé druhy perkusních nástrojů pod vedením zkušeného facilitátora.

Facilitátor?
Zkušený hudebník, který udává rytmus, mění ho, podněcuje a usměrňuje aktivitu účastníků.

Není vhodné pro osoby mladší 10 let.


Novinky na e-mail