Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě

PhDr. Martin Nekola Ph.D.: Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě

Československý poúnorový exil a opatření proti komunistické propagandě

Přednáška
Pro: Všichni
Vstupné: 40 Kč
Místo: Hlavní budova Dvory - sál
Datum: 20.02.2020 17:00 - 19:00
/akce/ceskoslovensky-pounorovy-exil-a-opatreni-proti-komunisticke-propagande-a10208.htm
Text

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné organizace, tiskoviny, osobnosti exilové publicistiky a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století. Bližší pozornost bude věnovat také komunistickým dezinformačním kampaním a propagandě, namířené proti exilu, stejně jako efektivním metodám, které exulanti vyvinuli na obranu proti těmto praktikám.

Vstupné 40 Kč


Novinky na e-mail